Miljöledning i staten

Statliga myndigheter ska enligt miljöledningsförordningen (2009:907) införa och utveckla miljöledningssystem. Varje år ska myndigheten dokumentera, följa upp, redovisa och förbättra sitt miljöarbete. Naturvårdsverket stödjer myndigheterna i detta arbete.

     

den 19 maj 2015

För att underlätta arbetet har Naturvårdsverket tillsammans med Göteborgs universitet tagit fram en guide som är möjlig att ladda ner från myndighetens hemsida.

Miljöledningsguiden ger grundläggande information och konkreta tips inom miljöledningens alla områden. Den kan fungera som handbok för verksamheter som ska bygga upp eller utveckla ett miljöledningssystem.

Guiden är i första hand framtagen för statliga myndigheter men fungerar även som ett utmärkt hjälpmedel för andra offentliga eller privata verksamheter.

Läs mer: Guiden kan hämtas via http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8300/978-91-620-8309-0/

Mer information om miljöledning i staten finns på Naturvårdsverkets hemsida


Källa: Naturvårdsverket