#Metoo ett år – vad har hänt?

I dagarna är det ett år sedan den uppmärksammade #Metoo-rörelsen startade. Under hashtagen Metoo fylldes såväl traditionella som sociala medier med redogörelser om hur kvinnor hade utsatts för sexuella trakasserier både i arbetslivet och privat.

     

den 19 oktober 2018 Victoria Ödlund

Metoo-rörelsen startade med att skådespelerskan Alyssa Milano skickade en tweet som uppmuntrade alla kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp att svara på hennes tweet med orden #metoo. Rörelsen växte lavinartat och blev enormt stor i Sverige.

Genom rörelsen bröts den tystnadskultur som tidigare funnits och den skapade att forum där kvinnor kunde berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Inom i stort sett varje bransch eller yrkeskategori startade upprop under olika hashtags. Skådespelarna var först ut under #tystnadtagning och därefter följde bland andra musikbranschen med #närmusikentystnar, politiker med #imaktenskorridorer och #teknisktfel inom teknikbranschen. Längst ner kan du se en lista olika branschers upprop.

Regeringen beslutade om ekonomiskt stöd

Enligt regeringen visade #metoo-uppropen att ytterligare insatser är nödvändiga för att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet. Regeringen beslutade därför i årets vårändringsbudget att skjuta till 120 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket, Skolverket, rättsväsendet och socialtjänsten för att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar.

Tydlig lagstiftning även innan #metoo

Redan innan #metoo-uppropet fanns tydlig lagstiftning som innebär att arbetsgivare ska arbeta aktivt och förebyggande mot sexuella trakasserier. Arbetsgivare måste även tydliggöra att sexuella trakasserier inte accepteras på arbetsplatsen och se till att det finns rutiner om hur man ska agera om en medarbetare blir utsatt.

Diskrimineringslagen anger också att om en anställd anmäler att hen har blivit utsatt för sexuella trakasserier måste arbetsgivaren utan dröjsmål utreda vad som har hänt. Om det visar sig att sexuella trakasserier har förekommit måste arbetsgivaren säkerställa att dessa upphör. För den som har trakasserat kan konsekvensen ytterst bli uppsägning p g a personliga skäl eller avskedande.

Har förändringar skett?

Enligt nyhetsrapporteringen verkar det råda delade meningar om vilka förändringar som verkligen skett efter #metoo. En del menar att det skett konkreta förändringar på många arbetsplatser, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Det råder ingen tvekan om att medarbetarnas välbefinnande påverkar verksamheters resultat. Utöver att det finns en tydlig lagstiftning inom området handlar det ytterst om att skapa arbetsplatser där alla känner sig välkomna, trygga och bemötta med respekt.

Upprop sprungna ur #metoo

 • #tystnadtagning: Skådespelarbranschen
 • #närmusikentystnar: Musikbranschen
 • #inteforhandlingsbart: Fackföreningsrörelsen
 • #imaktenskorridorer: Politiker
 • #teknisktfel: Teknikbranschen
 • #visjungerut: Opera- och konsertmiljön
 • #vi kokar över: Restaurangbranschen
 • #timeout: Idrotten
 • #tystdansa: Dansare
 • #orosanmälan: Socialarbetare
 • #räckupphanden: Gymnasieelever
 • #tystiklassen: Lärarkåren
 • #påvåravillkor: Försäkringsbranschen
 • #deadline: Journalistkåren
 • #obekväm arbetstid: Butiksanställda
 • #nödvärn: Polisanställda
 • #larmetgår: Räddningstjänsten
 • #sistaspikenikistan: Byggbranschen
 • #medvilkenrätt: Jurister
 • #givaktochbitihop: Försvarsmakten
 • #utanskyddsnät: Kriminella
 • #intedinhora: Prostituerade
 • #nykterfrizon: IOGT-NTO
 • #ickegodkänt: Lärare
 • #underytan: Hedersförtryckta
 • #visparkarbakut: Rid- och travsporten
 • #vårdensomsvek: Patienter inom vården
 • #akademiupproret: Universitetsvärlden
 • #vardeljus: Svenska kyrkan
 • #utgrävningpågår: Arkeologer
 • #utantystnadsplikt: Läkare
 • #sanningenskagöraerfria: Frikyrkan

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom HR? 

Då kan du prova Servicepaket HR gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på HR-området, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!