Mer än 5.000 kronor i stöd till friskvård?

Friskvårdsbidrag på mer än 5 000 kronor är skattepliktiga i sin helhet. Det anser Skatteverket numera. Men visst går det fortfarande att få 5 000 kronor i skattefritt friskvårdsbidrag och därefter få ett överskjutande belopp som är skattepliktigt.

     

den 16 september 2019 Lennart Salomonsson

Enligt Skatteverket går gränsen för det skattefria friskvårdsbidraget till anställda vid 5 000 kronor per kalenderår. Skatteverket ansåg tidigare att de anställda skulle beskattas för den delen av ett friskvårdsbidrag som översteg 5 000 kronor.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast att friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är skattefria. Skatteverkets tolkning av domen är att hela bidraget är skattepliktigt, det vill säga inte endast 1 500 kronor (6 500 – 5 000).

6 500 kronor ligger här därför till grund för både skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Skatteverket har nu alltså ändrat uppfattning i frågan om friskvårdsbidragets storlek. Men den arbetsgivare som fortfarande vill bidra till anställdas motion och friskvård med högre belopp än 5 000 kronor kan naturligtvis göra det även i fortsättningen, med samma skattekonsekvenser som tidigare.

Lösningen är att bestämma friskvårdsbidraget till 5 000 kr och betala ut detta belopp till de anställda mot att de lämnar in sina utläggskvitton. Beloppet, det vill säga 5 000 kronor, bokförs sedan på ett konto för detta.

Eventuell moms är här också avdragsgill i momsdeklarationen.

Därefter får de anställda – alltså vid sidan av friskvårdsbidraget på 5 000 kr – en löneförstärkning med det belopp som överstiger 5 000 kronor den aktuella månaden. Summan av kardemumman blir då att endast 1 500 kronor (jämför ovan) tas upp till beskattning och betalas arbetsgivaravgifter på; det vill säga precis som tidigare.


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!