Mentorskap är en viktig del av onboardingprocessen

De flesta företag och organisationer har idag en genomtänkt onboardingprocess för nyanställda medarbetare – en slags checklistor för att så fort som möjligt få den nya medarbetaren på banan. En av punkterna i onboardingen är ofta ”utse en fadder eller mentor”. Vad är det, och vad finns det för fördelar med att erbjuda den nyanställda en mentor?

     

den 15 oktober 2018

Mentorskap är en urgammal företeelse och ett sätt att överföra erfarenheter från en person till en annan. Att vara mentor i en organisation idag innebär oftast att, under en begränsad period, vara en adepts förebild, rådgivare, stöd och inspiratör. Mentorns värderingar, erfarenhet, professionella kunnande och visdom kommer då till nytta.

En kollega blir oftast mentor

Inte sällan utser alltså en arbetsgivare en mentor åt en nyanställd medarbetare. Det kan vara ett effektivt sätt att knyta till sig personen i fråga, bibehålla och föra vidare en organisationskultur, utveckla nätverk i organisationen eller få till stånd spännande idéer eller resonemang kring ledarskap, produktutveckling eller personlig utveckling.

Jöran Hultman och Lena Sobel skriver i sin bok Mentorn, en praktisk vägledning att ”överhuvudtaget gagnar det organisationen i hög grad när ett ökat utbyte av erfarenheter stimuleras. Samtidigt överbryggas klyftorna mellan generationer. Ett tryggare klimat med sundare intern konkurrens skapas.” 

Fördelar att bli mentor

Det är lätt att se fördelarna med mentorskap ur adeptens perspektiv, men det är minst lika viktigt att se att det också gagnar mentorn. En ny medarbetare kommer in i en organisation med nya fräscha ögon och har naturligtvis mycket att lära de redan anställda. Hultman och Sobel menar att många anställda känner stolthet, glädje och ett ökat engagemang när de blir tillfrågade om de vill bli mentorer. Mentorskap blir därför ett sätt för en arbetsgivare att stimulera erfarna medarbetare, skapa nytändning och förnyad kraft hos befintlig personal. 

Större organisationer erbjuder ofta organiserade mentorprogram som drivs av en person. Projektledningen brukar då sträva efter att det ska vara viss åldersskillnad mellan adept och mentor, för att mentorn ska ha mer livs- och arbetserfarenhet.

Vill ni arbeta med mentorskap?

Ser ni fördelarna med mentorskap i er organisation och känner er redo att starta upp ett mentorsprogram? Börja då med att bestämma vilka spelregler som ska gälla i relationen. Hur ska t ex frågor om tystnadsplikt, lojalitet, sekretess, avveckling, avundsjuka och öppenhet hanteras? Se till att alla involverade är överens om vad som gäller.  


Vårt bästa HR-innehåll – direkt till din inkorg

Nyheter, trender och inspiration var 14:e dag. Enklare kan det inte bli.