Medveten risk gav arbetsledare villkorlig dom

I samband med ett villabygge i Barsebäck i september 2011 fick en anställd snickare i uppgift att kapa några träfiberskivor. Arbetsledaren gav honom en vinkelslip med en sågklinga som egentligen var avsedd för en cirkelsåg.

     

den 19 maj 2015

I samband med sågning högg klingan tag i materialet och byggnadsarbetaren förlorade kontrollen över vinkelslipen som slog upp mot kroppen. Olyckan orsakade skador på höger hand, vänster lår och höger armveck.

Åklagaren ansåg att arbetsledaren anvisat en felaktig arbetsmetod och tillhandahållit en arbetsutrustning som inte var godkänd och yrkade att arbetsledaren skulle dömas för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Brottet ska bedömas som grovt eftersom det rört sig om ett medvetet risktagande av allvarligt slag.

Vidare yrkade åklagaren att företaget döms till 500 000 kr i företagsbot för att underlåtit att anmäla olyckan till Arbetsmiljöverket (arbetsmiljölagen 3 kap § 3a) samt för att inte gjort vad som är skäligt för att förhindra brottsligheten. Den 24 mars 2015 dömde Lunds tingsrätt arbetsledaren till villkorlig dom för vållande till kroppsskada samt 60 dagsböter. Brottet bedöms som grovt. Företaget ska till staten betala 400 000 kr i företagsbot.

Domen visar hur viktigt det är att arbetsgivaren genomför noggranna riskbedömningar och ger tydliga instruktioner hur en arbetsuppgift ska utföras på ett säkert sätt.


Källa: Lunds tingsrätt. Mål nr: B 2376-14, 2015-03-24.