Medarbetarsamtal i realtid

Göteborgsföretaget Winningtemp har lanserat ett digitalt HR-verktyg för utveckling av dialogen mellan chef och medarbetare. Verktyget har tagits fram med statligt innovationsstöd och är delfinansierat av Europeiska Unionen/Västra Götalandsregionen och Almi.

     

den 25 juni 2015

Verktyget ska ge chefer bättre möjlighet att i realtid få kunskap om hur medarbetare och organisationen mår. Utgångspunkterna är dels målen som ska uppnås, dels hur medarbetarna beskriver sina situationer.

Processen är anpassad för att stimulera till täta uppföljningar mellan chef och medarbetare i form av tiominuterssamtal.

Chefer ska därmed få större möjligheter att agera proaktivt genom snabb feedback. I flertalet organisationer får medarbetare endast ett utvecklingssamtal per år, något som många känner är otillräckligt.

Winningtemp är en molntjänst. Kunderna betalar per användare och månad.

Läs mer: http://winningtemp.se/press-nyheter.html


Källa: Tidningen KvalitetsMagasinet