Måste man skriva ett anställningsavtal?

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns det inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska träffas. Man kan alltså avtala om en anställning både muntligt och skriftligt. Arbetsgivaren är däremot skyldig att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren.

     

den 13 september 2018 Victoria Ödlund

Arbetsgivaren är alltså inte skyldig att lämna ett skriftligt anställningsavtal. Arbetsgivaren är däremot skyldig att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren till nyanställda personer. Beskedet ska lämnas senast en månad efter det att den anställde har tillträtt sin tjänst. Denna informationsskyldighet gäller för alla anställningar som har pågått tre veckor eller längre. Information ska lämnas om samtliga villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen. 

Praktiskt att skriva anställningsavtal

För att undvika en tvist i efterhand och för att tydliggöra anställningsvillkoren är det både lämpligt och praktiskt att skriva ett anställningsavtal, innan anställningen börjar, som båda parter undertecknar. Där tas då de olika anställningsvillkoren med.

Exempel på information som ska lämnas till den anställde är; arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, arbetsplatsens adress, tillträdesdagen för anställningen och kort specificering eller beskrivning av arbetsuppgifterna samt arbetstagarens yrkesbenämning eller tjänstetitel.

I Servicepaket HR kan du ladda ner ett anställningsavtal som kan användas där all nödvändig information finns med. Om du saknar abonnemang kan du prova paketet gratis här.

Skriftlig information om anställningsvillkoren ändras

Arbetsgivaren ska även lämna skriftlig information under pågående anställning när något anställningsvillkor ändras, även om parterna är överens om ändringen. Exempel på sådana ändringar är; ny lön, ny befattning och nya arbetstider.

Informationen ska lämnas senast en månad efter det att villkoren ändrades.

Skadestånd om arbetsgivaren missar skriftlig information

En arbetsgivare som missar att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren till den anställde riskerar att få betala skadestånd. Det betraktas som ett brott mot formaliareglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom HR? 

Då kan du prova Servicepaket HR gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på HR-området, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och blanketter m m.