Måste företaget bevilja föräldraledighet i jul och nyår?

Nu närmar sig julhelgerna och många anställda vill vara lediga. Detta kan innebära besvär för många företag och flera ställer sig frågan om arbetsgivaren verkligen måste bevilja föräldraledighet i jul och nyår.

     

den 18 november 2019

Det finns flera olika möjligheter för anställda att vara föräldralediga. Det kan vara allt från ledighet i samband med barnets födelse, ledighet med föräldrapenning till förkortning av arbetstid.

Arbetsgivare kan uppfatta det som att anställda alltid har rätt till att vara föräldraledig, så länge arbetstagaren begär föräldraledighet. Det finns dock vissa regler i föräldraledighetslagen som kan sägas skydda arbetsgivaren.

Skyddsreglerna handlar om hur ofta arbetstagaren kan begära ledigt och hur långt i förväg. Enligt föräldraledighetslagen ska den anställde begära ledigt minst två månader i förväg.

Dessutom får ledigheten delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår.

Hur lång kan då en period vara?

En period kan vara allt från t ex en dag till ett helt kalenderår. En anställd som vill vara ledig varje fredag de närmaste sex månaderna kan anses ha begärt ledighet för en period. Detta kan också vara fallet om arbetstagaren vill vara tjänstledig t ex var fjärde vecka.

Kan neka begäran om ledighet

Skulle en arbetstagare komma in med en ansökan nu om ledighet i runt jul- och nyårshelgerna kan arbetsgivaren alltså neka den ledigheten, eftersom ansökan om ledighet kommit in mindre än två månader i förväg.

Det är även fallet om den anställde i god tid begärt ledigt men redan har haft minst tre ledighetsperioder under året.

Att tänka på är att om man vill godkänna en viss ledighet har man alltid rätt att göra det, även om de formella kraven inte är uppfyllda. Om det är lite mindre att göra på företaget under jul och nyår kan det ju vara perfekt om anställda vill ta ut ledighet då.

Vilket löneavdrag ska göras?

Föräldraledighetslagen reglerar bara rätten till tjänstledigheten. Den reglerar inte hur avdraget på lön ska göras. Det är kollektivavtal som reglerar lönehantering.

Även företag som saknar kollektivavtal kan välja att följa branschavtalet för att ha en löneberäkning som är praxis inom den branschen.

I flera kollektivavtal för tjänstemän styrs löneavdraget för ledigheten av hur många dagar som den anställde har varit ledig. Avdraget kan variera beroende på om ledigheten är högst 5 arbetsdagar eller längre.  


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!