Manlig forskare könsdiskriminerad vid Mittuniversitet

Mittuniversitetet döms att betala 25 000 kronor i diskrimineringsersättning till en manlig docent som undervisar i juridik efter att ha diskriminerat mannen på ett sätt som har samband med kön.

     

den 9 augusti 2015

Det framkommer av en dom från Arbetsdomstolen, AD. Mannen hade sökt, men inte kommit ifråga för ett särskilt meriteringsstöd, eftersom universitetet hade valt att enbart godkänna kvinnor som sökande för det aktuella stödet.

Bakgrunden är att i juni 2013 utlyste Mittuniversitetet två meriteringsstöd på 750 000 kronor vardera, för meritering till professor. Men informationen om meriteringsstödet gick bara ut till kvinnliga docenter. Mittuniversitetets inställning var att den som sökte skulle tillhöra det underrepresenterade könet vid just den fakulteten – och då stängdes dörren för samtliga män.

Mittuniversitet har nu medgett att forskaren missgynnades genom hanteringen av det så kallade meriteringsstödet genom att rikta stödet till kvinnor i egenskap av underrepresenterat kön. Därmed har forskaren utsatts för könsdiskriminering. Målet har i Arbetsdomstolen kommit att handla om diskrimineringsersättningens storlek. Diskrimineringsombudsmannen DO hade yrkat att Mittuniversitetet skulle betala 50 000 kronor i ersättning.

AD menar dock att konsekvenserna för forskaren trots allt har varit begränsade och dömer därför Mittuniversitetet att betala 25 000 kronor i ersättning till forskaren. Mittuniversitetet har uppgett att de inte längre utlyser forskningsstöd till underrepresenterade kön.


Källa: http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/arbetsdomstolen-mansdiskrimineringen-av-miun-forskare-mindre-allvarlig