Måltidsavdrag och kostförmån – men det blir väl inte rätt?

Att få sitt skattefria traktamente reducerat för en fri måltid och samtidigt bli beskattad för måltiden innebär inte dubbelbeskattning för den anställde. Det är en väldigt vanlig missuppfattning bland både anställda och även arbetsgivare och vi får dagligen frågor om detta. Måltidsavdrag och kostförmån är faktiskt två helt olika saker. I alla fall i skattevärlden.

     

den 6 september 2017

Anställda som är på tjänsteresa får ofta traktamenten av sina arbetsgivare. Det skattefria, schablonmässiga dagtraktamentet, som i dagsläget är 230 kr för en hel dag inom Sverige, är tänkt att täcka de ökade kostnaderna för måltider som uppkommer under just tjänsteresor.

Det är viktigt att komma ihåg att det alltså är de ökade kostnaderna för frukost, lunch och middag som avses. Inte den ”vanliga” matkostnaden som man har när man är på hemmaplan och som är en rent privat levnadskostnad. Om arbetsgivaren – utöver traktamentet – dessutom står för en måltid, t ex en fri lunch, får ju den anställde inte någon egen ökad kostnad för detta. Det skattefria traktamentet måste då minskas med den delen. Det görs genom att ett schablonbelopp på 81 kr för den fria lunchen dras av från heldagstraktamentet. Den anställde blir annars överkompenserad om han får behålla den delen av traktamentet som avser lunchkostnaden.

Motsvarar inbesparingen

Den som får en fri måltid av sin arbetsgivare har fått en skattepliktig kostförmån. Det är huvudregeln, men det finns – som alltid när det gäller skattereglerna – vissa undantag. Det gäller bl a fria måltider i samband med representation eller under interna studier och konferenser. Sådana måltider är skattefria.

Det schablonmässiga förmånsvärdet, d v s 98 kr för en fri lunch eller middag under 2019, är tänkt att motsvara den inbesparingen den anställde gör i sina privata kostnader. Den kostnaden har ju den anställde då inte längre, eftersom arbetsgivaren står för måltiden.

Tanken är inte att tjäna på traktamentet

Många anställda reagerar på detta eftersom man upplever att det är fråga om en form av dubbelbeskattning. Detta när arbetsgivaren dels reducerar det skattefria traktamentet, dels lägger på en kostförmån. Så är det alltså inte. Jag tror att många kanske hoppas på att tjäna på traktamentet och kanske t o m ser det som en möjlighet till ”extra lön”.

Det är här det blir ett pedagogiskt problem. Det gäller att ta till sig att traktamentet bara ska täcka ökningen i kostnaden. Kostförmånen motsvarar ju inbesparingen i den vanliga kostnaden. Då förstår man att det inte blir någon form av dubbel beskattning.

 Följ Pia på Linkedin

Håll dig uppdaterad!

Att arbeta med skatt innebär att man ständigt måste vara uppdaterat om vad som är på gång på skatteområdet. Med Servicepaket Skatt kan du känna dig trygg i att alltid ha tillgång till det senaste, och att du har ett korrekt svar nära till hands när du behöver det. Få tillgång till paketet