Löpband vid skrivbordet

I USA växer en så kallad office walker-trend snabbt. Flera företag har placerat ett gåband vid de anställdas arbetsplats som de promenerar på medan de arbetar.

     

den 1 oktober 2015

Bland fördelarna finns bättre fysisk hälsa, minskade stressnivåer och bättre prestationsförmåga.

Örnsköldsviks kommun genomför ett liknade försök med ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. När kommunen flyttade till nya lokaler i våras placerades 16 löpband ut i lokalerna. Tempot bestämmer medarbetaren själv, från lugn promenad till löpning.

Försöket är kopplat till ett forskningsprojekt där två olika grupper ska jämföras med varandra. 150 som arbetar i traditionell kontorsmiljö och 180 anställda som prövar det nya arbetssättet.

Genom enkäter och intervjuer analyseras bland annat den upplevda arbetsmiljön och hälsan innan och efter flytten.


Källa: Källa: Dagens nyheter, tidningen Må Bra