Löneökningstakten bromsar in

De hittills uppmätta löneökningarna i år i privat sektor uppgick i genomsnitt till 1,9 procent.

     

den 3 juni 2015

Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,1 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– Löneökningstakten har under de senaste månaderna visat en tydlig inbromsning, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Och det gäller i synnerhet i privat sektor där siffrorna tyder på att man på lokal nivå inte fått ut högre löneökningar än avtalen anger avslutar Bo Enegren.


Källa: http://www.mi.se/press/nyheter/2015/05/loneokningstakt-februari-2015/