Löneavdrag för föräldraledighet i julhelgen

Anställda som har beviljats föräldraledighet under jul och nyår kan få olika löneavdrag beroende på ledighetens längd. Det är kollektivavtal som reglerar lönehanteringen, inte föräldraledighetslagen.

     

den 22 november 2018 Lotta Sprangers

Rätten till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen, men lagen reglerar inte hur frånvaroavdrag ska göras. Det är kollektivavtal som reglerar lönehanteringen. Även företag som saknar kollektivavtal kan tillämpa de löneberäkningsregler som finns i exempelvis ett branschavtal.

I flera kollektivavtal för tjänstemän styrs löneavdraget för ledigheten av hur många dagar som den anställde har varit ledig. Avdraget kan variera beroende på om ledigheten är högst 5 arbetsdagar eller längre. Även företag som saknar kollektivavtal kan tillämpa de löneberäkningsregler som finns i exempelvis ett branschavtal.

Här följer några exempel på hur beräkningar görs inom flera avtalsområden för bl a tjänstemän. De gäller för anställda med fast månadslön (inklusive fasta lönetillägg per månad).

Läs mer: Få koll på alla krångliga löneregler med Servicepaket Lön

Ledighet i högst 5 dagar

Följande beräkningssätt kan användas vid löneavdrag om perioden avser högst 5 arbetsdagar:

månadslönen / 21 = avdrag för varje arbetsdag

Exempel:

Emma ska vara föräldraledig från och med torsdagen den 27 december t o m fredagen den 4 januari 2019. Emma arbetar heltid och hon har 24 000 kronor i månadslön.

Löneavdraget för hela perioden som omfattar 5 arbetsdagar blir 5 714 kronor (24 000 / 21 x 5)

Ledighet mer än 5 dagar

Följande beräkningssätt används vid löneavdrag om perioden avser mer än 5 arbetsdagar:

(månadslönen x 12) / 365 = avdrag för varje kalenderdag

Formeln innebär att lön ska dras även för mellanliggande helgdagar. Om ledigheten avslutas i samband med en helg kan avdraget göras till antingen fredagen, lördagen eller söndagen.

I vissa kollektivavtal får en tjänstledighet inte avslutas på en söndag och i andra avtal får en tjänstledighet inte avslutas varken på en lördag eller söndag. Detta styr också hur löneavdraget ska göras.

Arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal kan själva bestämma till vilken dag löneavdraget ska göras.

Exempel:

Max ska också vara föräldraledig i julhelgen. Han kommer att vara ledig från och med torsdagen den 27 december till och med måndagen den 7 januari 2019. Max arbetar heltid och han har 24 000 kronor i månadslön.

Löneavdraget för hela perioden som omfattar 12 kalenderdagar blir 9 468 kronor ((24 000 x 12) / 365 x 12). 

Som framgår av ovanstående exempel har ledighetens längd stor betydelse för storleken på löneavdraget.

Få koll på aktuella lönefrågor 

I Servicepaket Lön uppdaterar vi dig med senaste nytt inom löneområdet. Prova paketet gratis och få tillgång till våra aktuella webinar, expertsupport, gedigna faktabank, hundratals checklistor och mycket mer som hjälper dig i ditt arbete.