Lön till företagares barn

Är du företagsledare i ditt eget aktiebolag och har tänkt att låta dina barn jobba i företaget i sommar?

     

den 5 juni 2015

Tänk då på att du själv kommer att bli beskattat för lön som betalas till barn som är under 16 år. Det är barnets ålder den dag som arbetet utförs som är avgörande.

Lön som betalas ut för arbete som utförs när barnet har fyllt 16 år blir barnet beskattat för. Det gäller under förutsättning att ersättningen är marknadsmässig. Om ersättningen inte är det blir du beskattad för den överskjutande delen.

Den lön som du själv blir beskattad för behandlas som din egen lön. Det innebär att skatteavdrag ska göras enligt din egen skattetabell och att sociala avgifter ska betalas på vanligt sätt. Lönen ska tas upp på din egen kontrolluppgift.

För dig som har en enskild firma gäller liknande regler. Det innebär att du då bara får göra avdrag för lön till dina barn om de är över 16 år. Även här är det barnets ålder den dag arbetet utförs som är avgörande.

Betalar du ut en ersättning till barn under 16 år blir du alltså beskattad för detta själv eftersom du inte får göra avdrag för deras ersättning. Den ingår ju då i den vinst du blir beskattad för och ingår då också i underlaget för egenavgifter.

Är barnet över 16 år får du göra avdrag för lönen i den enskilda firman, men bara för marknadsmässig ersättning. Om lönen överstiger marknadsmässig ersättning för du inte göra avdrag för den överskjutande delen

Reglerna om lön till barn gäller även för styvbarn och fosterbarn.

När det gäller ersättningar till studerande och skolungdomar med tillfälliga anställningar under lov m m finns särskilda regler för skatteavdrag. En arbetsgivare behöver – under inkomståret 2015 – inte göra något skatteavdrag alls om den studerandes årsinkomst beräknas understiga 18 824 kr för hela året.

Om den lön som ditt barn själv kommer att beskattas för understiger 18 824 kr för hela 2015 behöver något skatteavdrag alltså inte göras. Det krävs inget särskilt beslut för detta från Skatteverket. Det räcker att barnet gör troligt att inkomsten inte överstiger gränsen.

I Skatteverkets broschyr ”Sommar- och extrajobb” (SKV 430 utgåva 13,) finns ett intyg (SKV 434) som kan användas i detta fall.

Tänk på att även om skatteavdrag inte behöver göras ska kontrolluppgift lämnas. Det gäller inkomster som överstiger 100 kr.

Gränsen för när arbetsgivaravgifter ska betalas går vid 1 000 kr. Arbetsgivaravgifter ska inte betalas om ersättningen understiger 1 000 kr under kalenderåret. Det finns ingen nedre åldersgräns för när arbetsgivaravgifter ska betalas. Däremot gäller lägre avgifter för ungdomar. Detta kan du läsa mer om i våra servicepaket.