Lön och lönesystem inom tvättindustrin

IKEM har tillsammans med IF Metall tagit fram en ny broschyr kring lön och lönesystem inom tvättindustrin.

     

den 9 augusti 2015

Syftet är att stimulera till ökat intresse för den företagsnära lönebildningen där arbetsgivare och den lokala fackliga organisationen har ett stort gemensamt ansvar.

Ett lönesystem visar på vilka grunder lönerna sätts och hur varje anställd kan påverka den egna lönen. Det är viktigt att ett lönesystem utgår från förutsättningarna på det egna företaget. Tabeller och matriser i broschyren åskådliggör endast arbetet med att ta fram ett lönesystem, de anger inte exakt hur det ska se ut.

Även om broschyren är framtagen för tvättindustrin så kan den användas som inspiration även för IKEM:s övriga kollektivavtalsområden med IF Metall.


Källa: http://www.ikem.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=93c95d4f-3f9e-4e7a-b20f-3de3ccfdd853&FileName=LonesystemInomTvattindustrin_2015.pdf