Lön för del av månad

Det finns inga direkta lagregler om hur löneberäkningar ska göras utan det är reglerat i kollektivavtal. Det är vanligt att företag som inte är bundna av kollektivavtal använder avtalens löneberäkningsregler.

     

den 18 augusti 2015

En särskild beräkning måste göras av lön som inte avser en hel månad. Inom flera avtalsområden på den privata sektorn är det vanligt att lönen beräknas per dag. Det här gäller anställda med fast månadslön, inklusive eventuella fasta lönetillägg per månad.

Om anställningsperioden för den aktuella månaden är höst fem dagar anger vissa kollektivavtal att lönen ska divideras med 21. Detta belopp multipliceras sedan med det antal arbetsdagar som ingår i perioden.

Om perioden är längre än fem arbetsdagar är det istället lön per kalenderdag som betalas ut enligt formeln: månadslönen x 12 / 365.

Lön som inte avser en hel månad beräknas alltså vanligtvis per dag. För anställningar som påbörjas eller avslutas mitt i en månad bör arbetsgivaren inte betala en full månadslön och därefter göra avdrag för de dagar som personen inte är anställd.