Lokaluthyrning - momsfritt som huvudregel

Uthyrning av fastighet och upplåtelse av bostadsrätt är normalt inte någon skattepliktig omsättning enligt ML. Uthyraren har inte heller rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms på kostnader avseende den uthyrda egendomen.

     

den 1 november 2018 Kristina Andreasson

Den ingående momsen på drifts- och byggkostnader m m blir därmed en kostnad i uthyrarens verksamhet som kommer att ingå i hyran. Det innebär en merkostnad för hyresgästen om denne bedriver momspliktig verksamhet. Om hyresgästen istället ägt lokalen hade denne haft full avdragsrätt för ingående moms avseende kostnader för lokalen.

Frivillig skattskyldighet

För att undvika dessa s k kumulativa effekter och uppnå konkurrensneutralitet har man infört regler som ger uthyraren möjlighet att bli frivilligt skattskyldig för uthyrningen. Reglerna finns i 3 kap 3 § samt i 9 kap ML.

De innebär att uthyraren lägger moms på hyran för de lokaler som omfattas av den frivilliga skattskyldigheten. Avdrag får då göras för ingående moms på kostnader som hänförliga till uthyrningsverksamheten. Läs mer om kraven för frivillig skattskyldighet här.

Momsfri uthyrning: Vad ingår i hyran?

Tillhandahållanden som ingår i beskattningsunderlaget för uthyrningen är normalt momsfria komponenter i hyran om uthyrningen i sig är momsfri.

Enligt ML ingår även följande nyttigheter i beskattningsunderlaget vid uthyrning: uthyrarens tillhandahållande av

  • gas,
  • vatten,
  • el,
  • värme och
  • nätutrustning för tillhandahållande av radio- och TV-sändning

Det gäller när dessa nyttigheter är ett led i uthyrningen.

Även ersättning för fastighetsskatt och tillägg för indexförändring ingår i beskattningsunderlaget för hyresobjektet.

El, gas eller vatten – ingår i hyran eller schablonbelopp

Enligt SKV är el, gas och vatten underordnad hyran om de ingår i hyran – utan extra debitering – eller om debiteringen är ett schablonbelopp. Debiteringen motsvarar alltså inte någon verkligt uppmätt förbrukning –vilket kräver en mätare i varje lokal – för en viss hyresgäst (dnr 202 54979-18/111).

Parkeringsplats med eller utan el

När hyresgästen hyr både lokal eller bostad samt parkeringsplats från samma hyresvärd och i samma fastighetskomplex är parkeringsplatsen underordnad hyran. Det innebär att även hyran av parkeringsplatsen i dessa fall blir momsfri.

Om el tillhandahålls tillsammans med hyran av en parkeringsplats t.ex. för laddning av elbil ska elen anses vara underordnad hyran om elen debiteras som ett schablonbelopp, jfr. ovan.

Lokaler som omfattas av frivillig skattskyldighet är däremot momspliktig uthyrning. Uthyrningen av parkeringsplatser tillsammans med lokal som omfattas av frivillig skattskyldighet är på samma sätt momspliktig. Du kan läsa mer om detta inne i Servicepaket Moms här.

Även upplåtelse av specifika eller ospecifika parkeringsplatser utan anknytning till lokal eller bostad utgör momspliktig omsättning.

El, gas eller vatten – debitering motsvarar faktisk förbrukning

Enligt SKV är hyresvärdens debitering av el, gas eller vatten som sker enligt faktiskt förbrukning för varje hyresgäst en separat momspliktig transaktion. Det gäller därmed oavsett om hyran av bostaden, lokalen eller parkeringsplatsen (se nedan) är momsfri eller momspliktig (dnr 202 54979-18/111).

Det gäller även om debiteringen löpande under året sker som ett schablonbelopp som senare stäms av mot faktisk förbrukning.

Detta innebär alltså att dessa nyttigheter inte – enligt SKV – är ett led i uthyrningen utan ska betraktas som fristående prestationer.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom moms? 

Då kan du prova Servicepaket Moms gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på HR-området, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!