Livsmedelskedja medger könsdiskriminering

Livsmedelskedjan Sabis medger nu att det var diskriminering som har samband med kön när en kvinnlig arbetssökande valdes bort i en rekrytering. Mot bakgrund av medgivandet väljer parterna att ingå en förlikning.

     

den 3 juni 2015

Det var i början av hösten förra året som den unga kvinnan sökte anställning i en livsmedelsbutik i Haninge söder om Stockholm. När hon ett par veckor efter intervjun ringde upp den rekryterande chefen fick hon beskedet att hon inte hade fått tjänsten eftersom hon enligt chefen hade ”fel kön” och eftersom ”det blir så mycket kackel om det är mycket tjejer”.

DO konstaterade efter sin utredning att kvinnan hade sållats bort i rekryteringen genom att företaget hade utgått från stereotypa föreställningar om olika egenskaper kopplade till kön, och att det därför var fråga om diskriminering.

Parterna har nu kommit överens om en förlikning och kvinnan får i samband med det 75 000 kronor i ersättning från företaget.

Diskrimineringsombudsmannen tillägger att en arbetsgivare inte får diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker arbete (DL 2 kap. 1 §). Förbudet hindrar inte åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor (DL 2 kap. 2 §).


Källa: http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2015/Livsmedelskedja-medger-konsdiskriminering/