Livet som momsare

Fredagskrönika från vår momsexpert Pelle Gustavsson om frustration och glädje.

     

den 28 april 2017

Momsområdet är stort. Momslagen är förbluffande svårläst och krånglig. När man försöker hitta svaret på en fråga genom att läsa lagtexten blir man hela tiden hänvisad till en annan paragraf. Efter fyra till fem hänvisningar brukar jag ha hunnit glömma vad själva grundfrågan var. En utredare har fått i uppdrag att förenkla, modernisera och anpassa ML till direktivet. Vid det här laget är man dock luttrad och erfarenheten säger att förenklingsambitioner ibland inte når hela vägen eller t o m får motsatt effekt.

Som lök på laxen så dräller det in ställningstaganden från Skatteverket, domar från kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen som man måste ha viss koll på.

Kanske inte så konstigt att momsare är ett ödmjukt och trevligt släkte. Vi är populära bland våra kollegor inom andra områden som ser oss som en räddare i nöden när vi tar över och snabbt löser en fråga om fyrpartshandel med Tysken, ryssken, norsken och Bellman inblandade.

Brorsan hör också av sig varje vår – med samma fråga. Var det momsen på försäljning av träd som jag ska redovisa som ingående moms? Nej, vi gick ju igenom detta förra året. Utgående moms blir det!

Personer med goda momskunskaper har lätt att få jobb också. Många behöver ha en räddare i nöden inom räckhåll.

Nu i maj kör vi tvådagarskursen Momsen i praktiken i Göteborg, Stockholm och Malmö. Dessa kurser tillhör mina egna favoriter. Man hör att det är många polletter som trillar ned – det är så man vill ha det.

Eftersom våra kursdeltagare brukar lämna kurserna förvirrade – men på en högre nivå – kan följande uttalanden från EU-domstolens generaladvokater skänka viss tröst.

”bortom den vanliga världen ... ligger [mervärdesskatte] världen, ett slags fiskal temapark där faktiska och rättsliga realiteter är upphävda eller förvrängda”.

”Mot bakgrund av de svårtolkade mervärdesskatterättsliga bestämmelserna inom unionen är det till och med svårt att reda ut även relativt okomplicerade situationer.”

Även i Lindöparkdomen skojade generaladvokaten till det.

”Även om det av uppenbara skäl är svårt att spela golf utan att ha en bana att spela på, består den tjänst som golfspelaren köper i möjligheten att spela golf och inte i möjligheten att ta banan i besittning. En golfspelare skall nog inte betraktas som någon som i någon mening tar banan i besittning utan som någon som passerar över den. Han eller hon har endast rätt att förflytta sig från en del av golfbanan till nästa, i en takt som vanligen delvis bestäms av andra spelare på banan, i syfte att dra nytta av anläggningen i ett skede efter ett annat. De första arton hålen skiljer sig härvid kanske inte, i någon väsentlig mening, från det nittonde.”

Vill du också bli en räddare i nöden? Då ses vi på kursen!

Pelle Gustavsson


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!