Lilla Löneskolan – nu om G

     

den 7 januari 2016

* Grafiska Företagens Förbund

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Bland de 450 medlemsföretagen med ca 14 000 anställda finns företag som förpackar, distribuerar och trycker budskap åt hela Sverige.

Ordförande är Göran Gustafsson, VD är Ravindra Parasnis.

* GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

GS är Sveriges nyaste fackförbund. GS organiserar mer än 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.

Den 1 juni 2009 bildades GS. GS bildades genom ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Förbundsordförande är Per-Olof Sjöö.

* Grupplivförsäkring

Förmån av fri grupplivförsäkring är skattefri. Om den erhållits i enskild tjänst med väsentligt förmånligare villkor än vad som gäller för offentligt anställda blir värdet av den ytterligare förmånen skattepliktigt.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/forsakringar/grupplivgruppsjukforsakring.4.7459477810df5bccdd4800014400.html

*Gränsarbetare

Om du arbetar i ett EU-land, men bor i ett annat och återvänder dit varje dag eller minst en gång i veckan, räknas du enligt EU-rätten som gränsarbetare (som också kallas gränsgångare eller gränspendlare).

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/cross-border-commuters/index_sv.htm

*Gåva

Gåvor från arbetsgivaren är enligt huvudregeln skattepliktiga. Under vissa förutsättningar är dock jul-, jubileums- och minnesgåvor skattefria.

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/gavor.4.7459477810df5bccdd4800014379.html