Lilla Löneskolan – nu om C,D och E
     

den 17 maj 2015

* Civilekonomerna

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer och civilekonomstudenter. Förbundet har ca 40 000 medlemmar varav ca 12 000 är studenter. Civilekonomerna är en del av Saco. Mikael Igelström är förbundsordförande

* CSR

Corporate Social Responsibility – CSR – innebär att företag, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten och lönsamheten.

* CV

CV är en förkortning av de latinska orden curriculum vitae.

Det betyder beskrivning av livet på svenska. I ditt CV kan du beskriva vad du har gjort i ditt liv. Några exempel på rubriker i ett CV kan vara personuppgifter, arbetslivserfarenhet, utbildningar, kurser, språk, intressen, familj och fritid, personliga egenskaper, föreningar och referenser.

* Dagtraktamente

Dagtraktamente, (det vill säga traktamente vid tjänsteresa utan övernattning), är alltid skattepliktigt fullt ut och ska behandlas som lön och vara underlag för arbetsgivaravgift och skatt. Vid tjänsteresa kombinerad med övernattning kan arbetsgivaren skattefritt betala 220 kr för hel dag (resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00), 110 kr för halv dag (resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00) samt 110 för natt.

Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

* DIK

DIK är facket för dig som arbetar eller studerar inom kultur och kommunikation. Medlemmar finns på många olika arbetsplatser, de arbetar bland annat på kommunikationsavdelningar och byråer, på bibliotek och i arkiv, på museer eller inom kulturadministration och turism. De kan också arbeta med språk eller vara tolkar. DIK har drygt 20 000 medlemmar runt om i landet. DIK ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Förbundsstyrelsens ordförande är Karin Linder.

* EFA

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening EFA företräder energiföretagen i Sverige och ingår som medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. EFA tecknar branschvisa kollektivavtal. EFA har drygt 140 medlemsföretag med ca 18 000 anställda. Ulrika Egerlid Schotte, är VD för EFA.

* EIO

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. EIO har 2 800 medlemsföretag med sammanlagt 26 500 anställda som omsätter 33 miljarder kronor. EIO träffar kollektivavtal för medlemsföretagen. EIO är medlem i Svenskt Näringsliv. 95 procent av EIO-företagen har färre än 25 anställda. Medlemsföretagen jobbar inom hela näringslivet, till exempel med industri, byggverksamhet och tele, data och säkerhet. Jan Siezing är VD.

* EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förkortas vanligtvis (EES). EES-avtalet är ett frihandelsavtal som gäller för EU-länderna och Island, Liechtenstein, Norge. Schweiz har ett enskilt avtal med EU. Avtalen ger företag i de deltagande länderna tillträde till EU:s inre marknad. Inom den inre marknaden råder fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

Den fria rörligheten för varor gäller bara för varor med ursprung inom EES. EES samordnar pensionsrättigheter, arbetslöshetsunderstöd, familjeförmåner och andra sociala förmåner i de 32 medlemsländerna. Europeiska sjukförsäkringskortet är exempel på samarbetet inom EES. Det är ett gratis kort som ger dig tillgång till medicinskt nödvändig, offentlig sjukvård under en tillfällig vistelse i något av de 28 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, enligt samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som de som är försäkrade i det landet.

* Egenavgift

Egenavgifter kallas de sociala avgifter som egenföretagare verksamma i Sverige måste betala i avgift för att finansiera socialförsäkringssystemet. Egenavgifterna motsvaras av de arbetsgivaravgifter en arbetsgivare måste erlägga för sina anställda. Egenavgifterna uppgår till 28,97 % för 2015.

Med egenavgifter avses:

  • Ålderspensionsavgift
  • Efterlevandepensionsavgift
  • Sjukförsäkringsavgift
  • Föräldraförsäkringsavgift
  • Arbetsskadeavgift
  • Arbetsmarknadsavgift
  • Allmän löneavgift

* Elektrikerna

Elektrikerna eller Svenska Elektrikerförbundet, SEF, som är det officiella namnet på förbundet är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv, larm- och säkerhet samt serviceområdet. Elektrikerna har omkring 24 000 betalande medlemmar. Jonas Wallin är Elektrikernas ordförande.