Ledarskapet viktigt för god säkerhetskultur

I en kunskapssammanställning (Riskperception och interventionsmetoder 2015:7) som Arbetsmiljöverket tagit fram undersöks hur vår uppfattning av risker kan påverka uppkomsten av olyckor i arbetslivet.

     

den 19 maj 2015

Rapporten undersöker framförallt faktorer som ligger bakom individers förmåga att varsebli risker och möjligheter till att via interventionsmetoder påverka riskfyllt beteende.

Tidigare utgångspunkter inom riskforskningen utgick från individens rationalitet dvs. att vi rationellt analyserar och väger tillgänglig information med syfte att maximera nyttan. Senare har forskningen visat att människan övervärderar låga sannolikheter för höga vinster och undervärdera höga sannolikheter för låga vinster. Det visar sig även att individer har större acceptans för frivilliga än ofrivilliga risker som till exempel att köra bil jämfört med en olycka i ett kraftverk.

Studien har fokuserat på ett antal branscher med stora risker som transport, bygg och anläggning samt skogsarbete. Rapporten visar att det finns ett starkt samband mellan ledarskap och minskade risker.

Ett ledarskap som tydligt fokuserar på och prioriterar säkerhet är en av de viktigaste faktorerna för en bättre säkerhet på arbetsplatsen. Viktiga faktorer för att utveckla en bra säkerhetskultur är: personlig inställning, aktivitetsnivå, träning, uppmuntran, engagemang, feedback och stöd.

Vad gäller feedback från ledningen så finns det speciellt en viktig slutsats att dra. Cheferna måste både ge beröm för rätt beteende och våga konfrontera de beteenden som innebär ökad risk för fel och misstag.

Läs mer: Hämta rapporten


Källa: Arbetsmiljöverket