Längre föräldraledighet föreslås

Föräldraledigheten ska utökas med ytterligare en veckas ledighet per förälder och år. Det föreslår Socialdemokraterna inför årets val.

     

den 29 augusti 2018 Lotta Sprangers

Enligt förslaget ska föräldrar som arbetar få fem lediga dagar var per år. Dagarna ska kunna tas ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av planeringsdagar och liknande. Förslaget gäller för barn mellan 4 och 16 år och alla ska få fem dagar oavsett antal barn.

Hur länge kan föräldrar vara lediga?

Idag får föräldrarna 480 dagar med föräldrapenning när ett barn föds. Hur länge man har möjlighet att ta ut dagar med föräldrapenning beror på barnets ålder. För barn födda 2013 eller tidigare gäller att dagarna kan tas ut fram tills barnet fyller 8 år eller går ut första året på grundskolan.

För barn som är födda 2014 eller senare gäller att huvuddelen av dagarna med föräldrapenning kan tas ut innan barnet fyller fyra år. Endast en femtedel, d v s högst 96 dagar, kan tas ut senare. Dessa dagar kan tas ut till dess att barnet fyller 12 år eller avslutar sitt femte år i grundskolan.

Det är idag möjligt att överlåta dagar med föräldrapenning till den andra föräldern. För barn födda 2016 och senare kan alla dagar utom 90 dagar överlåtas. Det innebär att tre månader med föräldrapenning är reserverade till vardera föräldern.

För barn som är födda före detta datum gäller istället äldre bestämmelser, vilket innebär att alla dagar utom 60 dagar kan överlåtas till den andra föräldern.