Lång väntan på rättslig prövning för dödsolycka i gruva

Vid en arbetsplatsolycka i LKAB:s gruva i Malmberget 2010 omkom en far och hans son när en hiss störtade 140 meter ner i ett gruvschakt.

     

den 24 augusti 2015

Männen arbetade för en entreprenörfirma som LKAB lejt in för arbetet med att etablera en ny huvudnivå i gruvan. De båda omkomna hade till uppgift att kontrollera och besiktiga arbetet i ett schakt.

Efter flera års utredningar väcktes i fjol åtal mot LKAB och fyra underleverantörer. Den mycket långa handläggningstiden har anmälts till Justitieombudsmannen som efter utredning kritiserade åklagarmyndigheten.

Åklagaren motiverade den långa handläggningstiden med ärendets komplexitet pga. av långa kedjor av underentreprenörer. Målet kommer nu upp i Gällivare tingsrätt med start den 10 november.

Enligt åtalet har säkerheten brustit på flera håll. Hisskorgen och kranen var inte tillverkade för att lyfta personer. Samordningen mellan de olika företagen var otillräcklig och riskbedömning saknades. Åklagaren yrkar på företagsbot på totalt 15 miljoner kronor.


Källa: Tidningen Kollega, Tidningen Arbetet