Lagar, föreskrifter och kollektivavtal v. 36

     

den 7 september 2015

* Fyra arbetsgivarförbund har nu blivit en förening

Från och med den 1 juli 2015 är Industriarbetsgivarna en förening. Tydlig, förenklad och renodlad samverkan får nu sin rätta juridiska form inom Föreningen Industriarbetsgivarna. Industriarbetsgivarna blir samtidigt en renodlad arbetsgivarorganisation med medlemskap i Svenskt Näringsliv.

- Även om Industriarbetsgivarna sedan starten år 2012 har kunnat verka och fungera som en tydlig arbetsgivarpart, så har inte den underliggande juridiska strukturen varit lika renodlad. I formell mening så har ansvaret för beslut varit kvar i de fyra respektive bildarnas styrelser. Därför bildar förbunden med full verkan från och med den 1 juli 2015 Föreningen Industriarbetsgivarna, säger Industriarbetsgivarnas vd, Per Hidesten.

Föreningen Industriarbetsgivarna blir därmed en renodlad arbetsgivarorganisation med medlemskap i Svenskt Näringsliv. De ingående förbunden, Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund och SVEMEK, är i sin tur medlemmar i Industriarbetsgivarna för att styra in medlemsinflytandet från de olika ingående branscherna.

Branschorganisationerna, dvs Föreningen Sveriges Skogsindustrier och SveMin, kommer fortsatt att ha egna medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Konsekvenser av ovanstående är att Föreningen Industriarbetsgivarna blir ny avtalspart i Industriavtalet från och med den 1 juli 2015. Även branschföreningarna kommer att bli parter till Industriavtalet. En annan konsekvens är att kollektivavtalen i förbunden flyttas till Föreningen Industriarbetsgivarna den 1 juli 2015. Det betyder att Föreningen Industriarbetsgivarna blir ny avtalspart på den svenska arbetsmarknaden.

http://www.industriarbetsgivarna.se/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2015/fyra-forbund-har-nu-blivit-en-forening

*Hemtjänstens arbetskläder prövas än en gång

Frågan om arbetskläder i hemtjänsten ska avgöras i kammarrätten. Leksands kommuns överklagan kommer att prövas av domstolen.

Det blir nu kammarrättens tur att avgöra om de anställda i hemtjänsten ska ha rätt att få arbetskläder av sin arbetsgivare. Som Arbetet tidigare har berättat är frågan föremål för prövning i flera förvaltningsdomstolar i landet, och domstolarna drar helt olika slutsatser.

Förvaltningsrätten i Falun beslutade i höstas att Leksands kommun skulle skaffa arbetskläder till anställda i hemtjänsten i Djura. Kommunen överklagade beslutet till kammarrätten i Sundsvall, och nu är det klart att domstolen kommer att ta upp ärendet. När detta kommer att ske är dock inte fastlagt ännu.

Förvaltningsrätten i Malmö beslutade, tvärtemot domen från Falun, att de anställda i sju kommuner i Skåne inte hade rätt till arbetskläder. Även de domarna har överklagats. Det är Arbetsmiljöverket och Kommunal som vill de att fallen omprövas.

Kammarrätten i Göteborg, som handlägger dessa ärenden, har inte fattat något beslut om prövningstillstånd ännu.

http://arbetet.se/2014/03/28/hemtjanstens-arbetskladerprovas-an-en-gang/

*Moderaterna föreslår ny form av anställning

Moderaterna vill införa en helt ny tidsbegränsad anställningsform för nyanlända och unga under 23 år. Anställningen kan vara upp till ett och ett halvt år. Socialdemokraterna säger i dag att man är berett att diskutera förslaget.

– Det stora problemet vi ser i Sverige det är ett nytt utanförskap där unga och utrikesfödda framför allt har alldeles för svårt att få det första jobbet. Det är därför vi föreslår en ny anställningsform, säger Moderatledaren Anna Kinberg Batra

Förstajobbet-anställningen som Moderaterna lanserar i dag ska enligt partiet innehålla viss utbildning. Det är arbetsgivaren och arbetstagaren som själva kommer överens om innehållet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger inte nej till Moderaternas första jobbet-anställning, men är tveksam.

– Jag är inte alls säker på att det krävs att man gör lagändringar för att göra detta som en ny anställningsform, utan man kan nog komma fram andra vägar. Men det är absolut värt att diskutera, säger Ylva Johansson.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6231842

* Lönetvisten mellan NCC och Byggnads Väst löst

Efter drygt ett år av förhandlingar har NCC och Byggnads Väst nu nått en lösning på tvisten om hur löneformen ska se ut på NCC:s arbetsplatser i Västsverige. Uppgörelsen är prestationslönebaserad och utgår från Byggavtalet, vilket varit Byggnads grundkrav under hela processen.

– Det är viktigt att Byggavtalet respekteras och följs vilket nu görs. Det är glädjande att en överenskommelse är nådd och att de anställda får den lön de förtjänar och ska ha enligt avtalet, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare

En prestationslön ger arbetstagarna större insyn och inflytande över sin arbetssituation, vilket förbättrar både arbetsmiljön och effektiviserar produktionen. Löneöverenskommelsen gäller tillsvidare och innefattar alla NCC:s arbetsplatser i Västra Götaland och Halland.

http://www.byggnads.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Lonetvisten-mellan-NCC-och-Byggnads-Vast-lost/

* Lönetvisten i Skåne mellan Peab och Byggnads också lösta

De tidigare lönetvisterna mellan Byggnads och Peab i Skåne är lösta. Sammanlagt har 17 projekt fått löneöverenskommelser. Nu väntar ett arbete om hur lönerna ska hanteras framöver.

-Det känns jättepositivt nu, vi får lägga historien bakom oss, säger Urban Alm, förhandlingschef på Peab.
Det är fredag morgon, dagen efter att de sista sex i en rad av segdragna löneförhandlingar gällande Peabprojekt i Skåne fått sin lösning.
Ombudsmannen Johan Dahlberg på Byggnads Skåne har förhandlat. Han säger att det är "mycket stor skillnad" på klimatet mellan Peab och Byggnads nu, jämfört med i våras. En förbättring.

http://www.byggnadsarbetaren.se/2015/08/peablonerna-klara-i-skane/

* Nytt avtal för nattarbete på Arlanda

Nattarbete är förbjudet enligt lag om det inte finns avtal om dispens. Efter flera förhandlingsomgångar har Rengörare Näslund nu tecknat ett sådant avtal med Fastighets gällande städuppdraget på Arlanda.

(I Arbetstidslagen 13 § sägs bl a att i den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5.)
Den första september kommer Samhall och Rengörare Näslund att ta över efter Inspira. Men för att städa på flygplatsen krävs arbete på natten och det har därför varit brådskande att få till ett avtal om dispens för nattarbete.

Ett sätt är att komma överens om att förbjuda ensamarbete och att minska arbetstiden så att 34 timmar räknas som heltid för en nattarbetare.

Samhall skrev på ett sådant avtal med Fastighets redan innan sommaren men först i fredags kunde alltså Rengörare Näslund komma överens med förbundet om samma sak.

http://fastighetsfolket.se/nytt-avtal-for-nattarbete-pa-arlanda/

* Förhandlingar om nytt omställningsavtal pågår för fullt

Svenskt Näringsliv och PTK fortsätter nu förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal. Målet är att förhandlingarna ska slutföras under hösten 2015.

Förhandlingarna har pågått av och till i flera år och varit ajournerade fram tills i somras. Inom PTK förefaller det dock för närvarande råda en viss oenighet kring innebörden av det förslag som nu föreligger.

Det är tidningen Ingenjören som berättar att det liggande förslaget till nytt omställningsavtal sannolikt skulle betyda slutet för lokalt fackligt inflytande vid neddragningar.

Enligt Ingenjören innebär förslaget bland annat att arbetsgivaren själv kan bestämma om turordningskretsarnas storlek och definition, och skulle facket och arbetsgivaren vara oense om kompetens är det arbetsgivaren som bestämmer. Dessutom skulle avtalsturlistorna, som innebär att facket kan förhandla fram bättre villkor för uppsagda mot att man frångår regeln om sist in först ut, försvinna.

I utbyte skulle facken få bättre möjligheter för kompetensutveckling för uppsagda och att omställningsavtalet även skulle omfatta visstidsanställda och sjukskrivna.

PTKs förhandlingschef Niklas Hjert vill inte kommentera om det finns något förslag eller vad det i sådant fall skulle innehålla.

- Vi drog igång förhandlingsprocessen innan sommaren och befinner oss i ett inledande skede. Men det pågår en förhandling och det normala i en sådan är att man utbyter papper med varandra.

Niklas Hjert är dock tydlig med att man från PTK:s sida inte skulle gå med på att det lokala fackets inflytande över neddragningsprocessen försvann.

- Nej, det är en utgångspunkt för förhandlingarna. Det lokala fackliga inflytandet är viktigt för kvalitetssäkringen av neddragningen så att den blir rätt genomförd och en poäng att man blir gemensamt ansvarig för resultatet. Det är en nyckelfaktor i den svenska modellen.

http://www.kollega.se/unionen-dementerar-minskat-fackligt-inflytande

* Avtalsrörelsen 2016: Facken inom industrin kräver utbyggd delpension

Facken inom industrin kommer att kräva en utbyggnad av delpensionen i den kommande avtalsrörelsen vid sidan av de gemensamma lönekraven. Det tror IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. Facken inom industrin diskuterar just nu sina avtalskrav och kraven fastställs längre fram i höst.

I förra avtalsrörelsen infördes av avsättningar till delpensionen på många avtalsområden inom industrin. Hos IF Metall ligger de årliga avsättningarna mellan 0,6 och 1,6 procent av lönen. Målet med avsättningarna är att göra det möjligt för industriarbetare att arbeta deltid från 60 års ålder. Beräkningar som gjorde när systemet infördes visar att det tar mellan 20 och 30 år att få delpensionen att börja fungera.

För det stora tjänstemannafacket Unionen kommer förutom löneökningar pensionsfrågan vara en av de viktigaste i den kommande avtalsrörelsen. Unionen kräver att den som vill ska ha möjlighet att gå ned i tid från 62 års ålder för att kunna orka jobba längre.

I industrisektorn har Unionen och flera andra fack redan fått igenom krav om deltidspension, eller flexpension. Nu vill Unionen ha samma upplägg för de som arbetar på tjänsteföretag.

Unionen vill komma överens med arbetsgivarsidan om att en del av pengarna som skulle ha gått till högre löner i stället ska avsättas till flexpensionssystemet. Från 62 års ålder ska medarbetaren kunna gå ned i tid med bibehållen lön. Den som vill fortsätta jobba heltid får i stället en högre pension.

Men tjänsteföretagen vill inte ha systemet. Det blir för dyrt för företag där personalkostnaden är en så stor del av kostnaderna, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega. Dessutom hävdar Almega att det är ofördelaktigt för medarbetare som tjänar under 39 000 kronor i månaden att avstå löneökning för pensionsavsättningar.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6179681