Lagar, föreskrifter och kollektivavtal v. 23

     

den 3 juni 2015

* Nytt kollektivavtal efter kort pilotstrejk i SAS

Svensk Pilotförening och SAS har den 21 maj 2015 tecknat ett nytt kollektivavtal för svenska SAS-piloter.

Enligt SAS VD Rickard Gustafson har man nu har ett modernt avtal i stället för det tidigare mycket komplexa avtal som växt fram under 50 år.

Ordförande för SAS-piloterna i Sverige, Peter Larsson tycker att det nya kollektivavtalet uppfyller SAS önskemål kring flexibilitet och modernitet. Det ger arbetsgivaren ökade möjligheter att operera effektivt i den stenhårda konkurrens som råder på flygmarknaden. - Vi har genom vår överenskommelse framförallt tryggat våra medlemmars arbetsplatser och totala arbetsbelastning på kortlinjer, vilket har varit en prioriterad fråga för oss. Piloterna har fått gå med på att de som flyger långlinjer får arbeta mer mot att de får förbättrade karriärmöjligheter.

En kort sammanfattning av avtalet:

  • Ettårsavtal
  • Reducerat antal arbetsdagar per år
  • En satsning på yngre piloter
  • En mindre löneökning

 

http://www.swealpa.se/

* Konfliktvarsel Brandmännens Riksförbund – problem i sommar

Förhandlingarna inom räddningstjänsten mellan fackförbudet Brandmännens Riksförbund och arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och landsting samt Pacta om ett nytt kollektivavtal för Sveriges deltidsbrandmän har strandat. Deltidsbrandmannaorganisationen har gigantiska rekryteringsproblem och behovet av ett nytt befrämjande avtal är nödvändigt men det finns ingen vilja från arbetsgivarorganisationerna att tillmötesgå detta.

Brandmännens riksförbund varslade därför den 25 maj om konflikt för de cirka 10 000 deltidsbrandmän som arbetar runt om i landet. Det kan ställa till problem för räddningstjänsten från den 15 juni.

Av de omkring 15 000 brandmännen i Sverige är omkring 10 000 är deltidsanställda i mindre kommuner, samhällen och glesbygd. Varslet innebär bland annat blockad mot att deltidsbrandmännen jobbar extra utöver sina ordinarie beredskapsschema.

Facket kräver nu bättre arbetstider så att det ska gå att göra lokalt anpassade scheman, semesterrätt och högre löner där kravet är totalt 15 % fördelat på fyra år.

Enligt arbetsgivarorganisationen SKL bedöms risken för konflikt som stor.

http://brandfacket.se/

* Samhall har tecknat avtal för nattarbete

Samhall, som ska ta över en del av städuppdraget på Arlanda, har sökt och tecknat dispensavtal för nattarbete. Det är det första större nattuppdraget som Samhall har.

För att få utföra arbete på natten krävs dock en överenskommelse om dispens och efter en förhandling med Fastighets har Samhall nu tecknat ett sådant avtal.

Det är en överenskommelse med samma villkor som den tidigare uppdragstagaren Inspira skrev på och innehåller bland annat förbud mot ensamarbete och förkortad arbetstid. För nattstädarna gäller att arbetstiden för heltid är 34 timmar per vecka.

http://fastighetsfolket.se/samhall-har-tecknat-avtal-for-nattarbete/

* Nytt avtal inom bemanning

Bemanningsföretagen har tecknat kollektivavtal med de 14 LO-förbundens för avtalsperioden 1 maj 2015 till 30 april 2016. Avtalet berör c:a 30 000 personer. Den nya modellen för fackligt arbete matchar fackens önskemål om att kunna organisera och bedriva facklig verksamhet lokalt i bemanningsföretaget.

Facken kom inte i land med sitt krav på garantilön under tillgängligheten, men de har inte släppt frågan. Parterna har bildat en gemensam arbetsgrupp som ska se över frågan inför nästa års förhandlingar. Någon form av reglering vill facken se framöver.

https://www.bemanningsforetagen.se/om-oss/press