Lagar, föreskrifter och kollektivavtal v. 19
     

den 19 maj 2015

* Nya villkor för nystartsjobb

Regeringen har beslutat att ändra reglerna för nystartsjobb och särskilt nystartsjobb från och med 1 april 2015. Ändringen för dig som arbetsgivare innebär att ersättning inte utgår för den del av bruttolönen (inklusive till exempel sjuklön, semesterlön och vissa skattepliktiga förmåner) som överstiger 22 000 kronor per månad för en heltidsanställd.

Källa
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Hitta-medarbetare/Nyheter/Nyheter-for-Arbetsgivare/2015-02-26-Nya-villkor-for-nystartsjobb.html#.VTaYWZMpp3U

* Förhandlingarna om nytt frilansavtal på upploppet

Journalistförbundet och Medieföretagen har under våren fortsatt förhandlingarna om ett nytt frilansavtal. Parterna träffades onsdag 15 april och målet är att teckna ett nytt avtal innan sommaren.
− Vi har haft konstruktiva diskussioner med motparten och är förhoppningsvis nu inne i slutfasen av förhandlingarna. Jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna teckna ett enhetligt avtal för alla våra frilansmedlemmar inom kort, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Förhandlingarna mellan Journalistförbundet och Medieföretagen om ett nytt frilansavtal startade i december 2012. Båda parter har inställningen att målet är att formulera ett nytt, enhetligt frilansavtal som omfattar Journalistförbundets frilansmedlemmar och medlemsföretag i Almega Medieföretagen.

Källa
https://www.sjf.se/

* Avtalsrörelsen 2016 har redan startat

IF Metall siktar på att överlämna sina avtalskrav till motparten innan jul och målet är ett nytt riksavtal den 1 april 2016. Under april 2015 har 3 000 förtroendevalda samlats på olika platser i landet för att diskutera vad man vill uppnå i avtalsförhandlingarna. Vad som kommer fram i dessa diskussioner kommer sedan att behandlas i avtalsrådet i november 2015.

Källa
http://www.ifmetall.se/forbundet/aktuellt/nyheter/nu_ska_avtalskraven_vaskas_fram

* Skolledarna hoppar av uppgörelsen om höjda lärarlöner

Rektorer kommer inte att omfattas av den planerade satsningen på höjda lärarlöner. Sveriges skolledarförbund har därför valt att lämna de partsgemensamma samtalen kring hur satsningen ska utformas.

Källa
http://www.skolledarna.se/Aktuellt-o-Opinion/Nyhetsarkiv/I-media/Skolledarna-hoppar-av-uppgorelsen-om-hojda-lararloner/

* Här är LO-fackens krav i förhandlingarna om nytt bemanningsavtal

Höjd garantilön, stopp för vikariat samt lön för all tid som den anställde är tillgänglig. Så ser LO-fackens krav ut.

I förra veckan växlade LO-förbunden och Bemanningsföretagen krav med varandra. På fackens lista står bland annat frågan om betald tillgänglighet.

Facken vill också stryka möjligheten till vikariatsanställningar, praktikarbete och feriearbete i bemanningsavtalet. Anställning tills vidare eller visstidsanställning upp till 6 månader är de enda anställningsformer som facken vill ha kvar i avtalet.

De vill också att det fackförbund som har kollektivavtal lokalt på kundföretaget ska företräda medlemmarna i förhandlingar eller tvister, i stället för det förbund som centralt har ansvar för bemanningsföretaget.

Bemanningsföretagen å sin sida vill först och främst införa tre nya anställningsformer i avtalet för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  • Yrkesintroduktion för unga.
  • Matchningsanställningar för långtidsarbetslösa
  • Instegsjobb för nyanlända.

Bemanningsföretagen vill också få större möjligheter att anställa på deltid.

Källa
http://da.se/2015/03/har-ar-lo-fackens-krav/