Lagar, föreskrifter och kollektivavtal

     

den 8 oktober 2015

* Höjda lägstalöner för 7 000 i Stockholms stad

Den 25 september kom de utlovade höjningarna av lägstalönerna i Stockholms stad i lönekuverten. I och med att höjningen gäller retroaktivt från den 1 januari blev det för dem som får mest 8 000-9 000 kronor extra på denna lön.

Jämfört med de centrala lägstalönerna ökar lönen för de sämst betalda i Stockholm med 920 kronor.

I ett avtal med Kommunal kom staden överens om att lägga pengarna på att höja lägstalönerna från den 1 januari i år till 19 000 kronor i månaden för den som fyllt 19 år. Och till 21 000 kronor i månaden för dem med ett års erfarenhet, i yrken där arbetsgivaren kräver yrkesförberedande utbildning.

http://www.ka.se/hojda-lagstaloner-for-7000-i-stockholm

* Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket har idag sagt upp pensionsavtalet PA03 och delpensionsavtalet i förhållande till OFR/S,P,O

Arbetsgivarverket har tidigare i år, den 28 juni, slutit en överenskommelse med Saco-S och Seko om ett nytt pensionsavtal och en utfasning av delpensionsavtalet. Detta skedde efter att förhandlingarna pågått sedan slutet av 2013 och OFR/S,P,O lämnat förhandlingsbordet den 25 juni i år. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2016 och gäller anställda i staten födda 1988 eller senare.

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko är överens om att sammanföra de nya reglerna med nuvarande regler i PA 03 för äldre arbetstagare i ett nytt avtal från årsskiftet.

Uppsägningstiden för pensionsavtalet PA 03 och delpensionsavtalet är tre månader före ett årsskifte. Detta innebär att Arbetsgivarverket behöver säga upp avtalen före utgången av september månad för att de ska upphöra att gälla vid årsskiftet, när de nya reglerna enligt avtal med Saco-S och Seko träder ikraft.

Saknas pensionsavtal med OFR/S,P,O efter årsskiftet är det Arbetsgivarverkets uppfattning att det eller de pensionsavtal som slutits med Saco-S och Seko ska tillämpas även på OFR/S,P,O:s medlemmar.

http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/pressmeddelanden/arbetsgivarverket-har-idag-sagt-upp-pensionsavtalet-pa03-och-delpensionsavtalet-i-forhallande-till-ofrspo-/

* Polisen

Polisens hundförare är utan försäkring sedan årsskiftet när den nya polisorganisationen trädde i kraft. År 2006 tecknades ett försäkringsavtal mellan Kammarkollegiet och RPS. Försäkringen täckte personskador, inte bara på hundförarna utan även på deras familjemedlemmar.

Men i och med att det nya Polismyndigheten sjösattes vid årsskiftet sades försäkringen upp. Den har inte ersatts med någon ny motsvarande försäkring. Enligt Polisen beror det på ett handläggningsfel och chefen för den nationella polishundsenheten utlovar både ersättning till de som drabbats under den försäkringslösa tiden och att en ny försäkring ska tecknas omedelbart.

http://polistidningen.se/2015/09/hundforare-oskyddade-pa-fritiden-2/

* Heltidslön för deltidsarbete succé

Tidigare gick det inte att få tag på sjuksköterskor som ville jobba kväll inom hemsjukvården och på vårdboenden i Karlskoga, så kommunen var tvungen att göra något drastiskt. Lösningen blev att erbjuda heltidslön trots att arbetstiden bara är 75 procent. Det blev succé.

– Jag har jobbat här sedan 2003 och har aldrig haft så många anställningsintervjuer som nu, säger Birgit Wennberg, enhetschef för sjuksköterskor i kommunen.

Kravet är att arbetstiden ska bestå av minst 40 procent kvällar, vilket motsvarar 22 pass på 10 veckor. Resterande 35 procent förläggs i personalpoolen och det är upp till den enskilde hur den ska förläggas; dag, kväll eller natt.

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2015/September/Succe-for-heltidslon-vid-deltidsarbete/

* Skatteverket

De fackliga organisationerna på Skatteverket har sagt upp det lokala omställningsavtalet. Orsaken är långvarigt missnöje med hur arbetsgivaren hanterar delpensionerna.

Så sent som förra året skrev parterna på Skatteverket under ett nytt omställningsavtal, som bland annat anger en policy för delpension enligt det statliga delpensionsavtalet. Facken hade tidigare varit kritiska till vad man uppfattade som ovilja hos arbetsgivaren att bevilja delpensioner.

Det fanns också en rekommendation om ”stor restriktivitet”. Men i det nya avtalet sades att arbetsgivaren ”i största möjliga utsträckning” skulle tillmötesgå önskemål om delpensionering.

Så har det dock inte blivit, enligt facken.

Skatteverkets förhandlingschef tillbakavisar påståendet att arbetsgivaren varit fortsatt restriktiv med delpensioner.

http://www.publikt.se/artikel/facken-sade-upp-omstallningsavtal-18003?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+publikt%2Fnyheter+%28Publikt+-+Nyheter%29

* Surfplattorna på Imtech

Till slut blev det förlikning efter jäv i AD. För några år sedan lämnade Imtech Elteknik ut surfplattor till de anställda i Malmö. Elektrikerförbundet reagerade starkt på att det i plattorna fanns en platstjänst, vilket gjorde att det var möjligt att spåra var plattorna och därmed innehavaren var någonstans. Med den tjänsten kunde man också spåra var någonstans den varit bakåt i tiden. Man hänvisade till att det i Installationsavtalet står att arbetsgivaren är tvungen att förhandla om man inför någon form av elektronisk övervakning. Frågan om surfplattorna tvisteförhandlades både lokalt och centralt, utan att parterna kom överens. Arbetsgivaren hävdade dock att man inte hade för avsikt att övervaka personalen.

Till slut drev Elektrikerförbundet frågan inför Arbetsdomstolen, AD. Strax efter nyår genomfördes hela huvudförhandlingen i AD. Men det kom ingen dom. Arbetsdomstolen ansåg att det fanns jäv hos ledamöterna eftersom några satt i styrelsen för LO-TCO Rättskydd AB.

Den 10 september skulle rättegången köras en gång till. Allt skulle tas om. Men några dagar innan rättegången förlikades parterna, Elektrikerförbundet och EIO. Det blir alltså ingen ny rättegång i AD.

http://tidningenelektrikern.se/elektrikern/2015/09/forlikning-om-surfplattorna/

* Jobba hårdare, annars inga löneökningar

Alla anställda i industrin måste producera mer. Annars blir det inga löneökningar. Det är arbetsgivarnas tuffa utgångsbud i den kommande avtalsrörelsen, enligt Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.

Han tillägger att reallöneökningarna varit alltför stora under många år. Anställda i industrin ökade sina reallöner med 2,9 procent föregående år. Sedan år 2000 har gruppens köpkraft stigit mer över 27 procent.

– Vi måste växla ner löneökningstakten. Det måste ske i nominella tal. Det är inte rimligt att ha reallöneökningar när produktiviteten inte stiger. Är den noll ska löneökningarna vara noll.

http://arbetet.se/2015/08/28/jobba-hardare-annars-inga-loneokningar/