Läkarintyg från dag 15 återinförs

Försäkringskassan går nu tillbaka till de ordinarie reglerna för läkarintyg. Det innebär att läkarintyg vid begäran om sjukpenning ska visas dag 15 och vid vård av sjukt barn dag 8. Detta gäller fr o m den 1 november 2020 med vissa övergångsbestämmelser.

     

den 30 oktober 2020

Corona-relaterade regler under mars-oktober

Sedan mars 2020 har särskilda corona-relaterade regler för läkarintyg gällt. De tillfälliga reglerna har inneburit att anställda, vid begäran om sjukpenning, inte har behövt lämna läkarintyg mellan dag 15–21 i sjukperioden. Det är först fr o m dag 22 som läkarintyg behövt lämnas till Försäkringskassan.

Vid vård av sjukt barn ska föräldern normalt lämna läkarintyg dag 8 i barnets sjukperiod, men sedan i våras har kravet på läkarintyg i den här situationen pausats.

Från och med den 1 november 2020 slopas dessa tillfälliga regler och Försäkringskassan återgår till de ordinarie bestämmelserna om när läkarintyg ska lämnas.

Läkarintyg fr o m dag 15 för sjukpenning

För personer som blir sjuka den 1 november eller senare behöver läkarintyg åter igen uppvisas fr o m dag 15 i sjukperioden, vid begäran om sjukpenning.

För anställda som blir sjuka innan den 1 november gäller istället att de inte behöver lämna läkarintyg mellan dag 15-21, utan först fr o m dag 22.

Läkarintyg vid vård av barn (VAB)

För föräldrar som ska ta ut vab gäller krav på läkarintyg fr o m den 1 november, om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre.

Så vad gäller för dig som arbetsgivare?

Många upplever att skillnaderna mellan reglerna för sjuklön och sjukpenning är förvirrande, kanske är du en av dem? Här kommer en sammanfattning av reglerna!

Sjuklön

Sjuklön under dag 1-14 i sjukperioden står arbetsgivaren för och normalt ska anställda visa läkarintyg från dag 8 för att ha rätt till sjuklön. Detta krav har – med anledning av corona – tillfälligt slopats. De tillfälliga reglerna gäller fortfarande, fram till den 31 december, 2020. 

Sjukpenning

Sjukpenning fr o m dag 15 står Försäkringskassan för. Under perioden mars-oktober har de valt att slopa läkarintyg för dag 15-21 i sjukperioden, på grund av coronaläget. Från den 1 november 2020 återgår Försärkingskassan till att kräva läkarintyg fr o m dag 15.

Intyget lämnas normalt även till arbetsgivaren för att den ska kunna bedöma den anställdes rätt att vara frånvarande från arbetet p g a arbetsoförmåga. Intyget ligger även till grund för eventuellt rehabiliteringsarbete.

Läkarintyg för barn

Läkarintyg för barn är inget som föräldern behöver lämna till arbetsgivaren. Ett sådant intyg ska endast lämnas till Försäkringskassan vid ansökan om tillfällig föräldrapenning.

Källa
Försäkringskassan


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!