Nollränta på skattekontot 2017?

Att spara på skattekontot ger idag en ränta som motsvarar en bankränta på 0,8 % för privatpersoner. Detta innebär höga kostnader för staten. Regeringen vill därför sänka räntan till 0 % från och med 2017.

     

den 22 mars 2016

Skatteverket har larmat om att både privatpersoner och företag har sammanlagt 22 miljarder kronor på sina skattekonton hos Skatteverket. Omräknat i intäktsränta handlar det om en kostnad för staten på 730 miljoner kronor.

Högre ränta än hos banken

Intäktsräntan på skattekontot är idag 45 % av basräntan. Det s k golvvärdet ligger för närvarande på 1,25 %, vilket innebär att intäktsräntan enligt dagens nivå inte kan bli lägre än 0,5625 % (0,45 x 1,25). Denna räntenivå har gällt sedan den 1 januari 2013.

Räntan är dessutom skattefri. Den motsvarar därför en skattepliktig ränta på 0,72 % för aktiebolag och 0,80 % för fysiska personer. Detta motsvarar en bankränta som få banker kan erbjuda på sparkonton.

Sänks till 0 % den 1 januari 2017?

Att ha ett överskott skattekontot ger alltså en förmånlig ränta – åtminstone under 2016. Eftersom det innebär hög kostnader för staten har regeringen nu föreslagit att reglerna ska ändras så att intäktsräntan blir 0 % så länge basräntan inte överstiger 1,25 %. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2017.

Intäktsräntan kommer dock att följa med det allmänna ränteläget upp när detta stiger, men kommer ändå att understiga räntan i traditionella sparformer.