Almedalen – hur förbättras kvinnors arbetsmiljö?

Under måndagen arrangerade Arbetsmiljöverket ett seminarium i Almedalen med namnet ”Kan en jämställd arbetsmiljö vara en strategi” med fokus på jämställdhet och kvinnors arbetsmiljö.

     

den 30 juni 2015

Arbetsmiljöverket har under tre år (2011–2014) arbetat särskilt med insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av problem i arbetsmiljön. Detta enligt ett särskilt regeringsuppdrag som har syftat till att ge ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö.

Resultatet från rapporten om kvinnors arbetsmiljö redovisades. Där framkom bland annat att den könssegregerade arbetsmarknaden bidrar till en större risk att kvinnor drabbas av belastningsskador. Dessutom saknar många arbetsgivare och arbetstagare tillräckliga kunskaper för att förebygga skador i arbetet.

Forskare, arbetsgivare och fackliga organisationer diskuterade under eftermiddagen hur man kan uppnå en mer jämställd arbetsmiljö. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll deltog i seminariet.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida om ”kvinnors arbetsmiljö”.