Krav på fler styrmedel för att öka materialåtervinningen

Återvinningsindustrierna (ÅI) och flera av deras medlemsföretag uppmanar regeringen att införa styrmedel för att öka materialåtervinningen till nya råvaror.

     

den 25 juni 2015

Alltför mycket värdefullt material går till spillo i förbränningen av avfall.

En målsättning måste vara att låta material återvinnas så många gånger som möjligt innan det slutligen förbränns. Sverige ligger idag efter flera europeiska länder och lagstiftningen för att stödja materialåtervinning har inte utvecklats sedan 1990-talets början.

Istället har en massiv utbyggnad av avfallsförbränningen skett. ÅI menar att bättre styrmedel kan spara råvaror, minska utsläppen av växthusgaser och skapa upp till 50 000 nya jobb.


Källa: Dagens Nyheter