Krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2020

Sedan år 2010 har sjukfrånvaron ökat med nästan 70 procent samtidigt som utgifterna för sjukförsäkringen ökat med 11 miljarder mellan år 2010 och år 2014. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas.

     

den 8 oktober 2015

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har presenterat regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro:

Åtgärdsprogram för ökad hälsa

  • Ökad jämställdhet
  • Bättre arbetsmiljö
  • Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga
  • Åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning
  • Anpassning av primärvårdens verksamhet för personer med psykisk ohälsa och långvarig smärta
  • Ökade kunskaper om sjukskrivningspraxis och sjukskrivningsprocessen
  • Bättre förutsättningar för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete


Som ytterligare ett verktyg har regeringen satt upp ett mål om att nå ett sjukpenningtal om 9 dagar år 2020. I praktiken är detta en tredjedel lägre än prognosen och motsvarar 17 miljarder i lägre utgifter och 80 000 personer som inte behöver bli sjukskrivna.

Åtgärdsprogrammet bygger på att regeringen, berörda myndigheter, arbetsgivarnas parter och hälso- och sjukvården tillsammans tar ansvar. Det handlar om förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd tillbaka till jobb.


Källa: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/regeringen-tar-krafttag-for-okad-halsa-och-minskad-sjukfranvaro/