Kraftig ökning av antalet apoteksrån

Antalet rån av apotek har ökat dramatiskt de senaste åren vilket gör att apoteksbranschen har samma rånrisknivå som kiosker, guldsmedsbutiker och bensinstationer.

     

den 24 augusti 2015

Från att ha drabbats av några enstaka rån per år genomfördes 38 apoteksrån 2014 vilket är en ökning med 52 % från året innan.

Förklaringen till ökningen anses vara kopplad till en ökad tillgänglighet genom längre öppettider och fler apotek. Enligt Sveriges Apoteksförening är det narkotiska preparat som är det drivande i rånen. Sveriges Farmaceuter pekar även på den dåliga bemanningen som en faktor.

Branschen har tagit fram ett säkerhetsprogram med krav på att apoteket ska ha en säkerhetsansvarig som genomgått säkerhetsutbildning, att kontanter hanteras och förvaras på ett säkert sätt, att narkotiska preparat ska vara inlåsta i godkända skåp och att det ska finnas överfallslarm kopplat till polisen.


Källa: Tidningen Svensk Farmaci