Kostnaderna för tjänstemän ökar snabbt

Arbetskraftskostnaderna fortsätter att öka snabbare för tjänstemän än för arbetare

     

den 7 september 2015

Arbetskraftskostnaderna fortsätter att öka snabbare för tjänstemän än för arbetare, visar statistik från maj redovisad av Statistiska centralbyrån, SCB.

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj beräknats till 118,8 för arbetare och 120,8 för tjänstemän.

Sedan maj 2014 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,5 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän.


Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Loner-och-arbetskostnader/Arbetskostnadsindex-for-arbetare-och-tjansteman-inom-privat-sektor-AKI/7967/7974/Behallare-for-Press/393002/