Kostnaden för onboarding

Kostnader för rekrytering av personal är stora. De siffror som visar sig i redovisningen som fakturor för annonser, headhunters eller tester är ofta bara toppen på ett isberg. Den stora kostnaden är onboardingen av den nya medarbetaren, en osynlig kostnad.

     

den 15 november 2018

Det är allmänt känt att det är dyrt för en arbetsgivare att rekrytera. När vi väl rekryterar tenderar vi emellertid att fokusera på de kostnader vi ser, så som resekostnader i samband med intervjuer, tid för rekrytering, annonsering och tester. Kanske väljer vi att ta hjälp av ett rekryteringsföretag eller en headhunter och då ser vi snabbt att kostnaden drar iväg ytterligare.

Kostnaden för onboarding av nya medarbetare är alltså ofta en gravt underskattad del i en rekryteringsprocess, något man sällan tänker på och än mindre räknar på. Trots det är onboardingen för många befattningar den största kostnaden vid personalomsättning.

Sämre kvalitet med dålig introduktion

Tiden det tar för nya medarbetare att bli fullt introducerade varierar naturligtvis från arbete till arbete och från person till person. Ibland syns den i form av ökade kostnader eller minskade intäkter men många gånger märks den bara av i form av sämre kvalitet. Johansson & Johrén ger i sin bok Personalekonomi idag ett exempel; ”Antag att vi har en nyanställd förskollärare för vilken det tar tre månader innan full effektivitet uppnås. Var syns den kostnaden? … Sämre kvalitet i barnomsorgen?"

Onboarding en hög kostnad

Om man utgår från att en rimlig introduktionstid för en nyanställd medarbetare är ett år och att hen bara presterar hälften av sin kapacitet under denna tid får man en känsla av att kostnaden är stor. Exakt hur stor den är beror bl a på storleken på lönen. Om arbetsgivaren dessutom låter en handledare avsätta en omfattande del av sin arbetstid åt att introducera den nya medarbetaren kommer vi upp i mycket höga kostnader, ofta många hundratusen kronor. De tillsynes höga kostnader i form av annonser, tester och headhunters som vi kalkylerat för tidigare blir alltså bara en droppe i havet när man beräknar tiden för introduktion.

Tydliga rutiner effektiviserar och minskar kostnaden

Allt fler företag idag försöker på olika sätt att använda sig av introduktionstiden mer effektivt i syfte att minska kostnaden. Ett sätt är att börja introducera den nya medarbetaren så fort anställningsavtalet är påskrivet och klart. Med en tydlig rutin för onboardingen ökar möjligheterna för den nya medarbetaren att snabbt komma in i den nya organisationen, utföra sina arbetsuppgifter självständigt och börja bygga nätverk. På detta sätt kan alltså arbetsgivare minska sina kostnader för rekrytering och återbesättning.

Dags att ta tag i er onboarding?

Se till att era nya medarbetare får en riktigt god start och kommer snabbt igång på sin nya arbetsplats. Med Simployer Onboarding systematiserar och professionaliserar ni era onboardingprocesser och tar det första steget mot ett gott medarbetarskap. 


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!