Med en semesterskuldlista kan du säkerställa att beräkningen är korrekt, skriver Mirja Lenes, löne- och HR-expert på Tholin & Larsson.
Med en semesterskuldlista kan du säkerställa att beräkningen är korrekt, skriver Mirja Lenes, löne- och HR-expert på Tholin & Larsson.

Kontrollera semesterskuldslistan!

Det är bra att ta fram en lista över semesterskulden varje månad för att kunna säkerställa att beräkningen är korrekt. Genom att kontrollera semesterskulden löpande kan eventuella felaktigheter korrigeras direkt. Börja med att stämma av företagets intjänande- och semesterår.

     

den 15 januari 2019 Mirja Lenes

Beroende på om värdet på semesterdagarna beräknas enligt sammalöneregeln eller procentregeln finns det olika uppgifter som bör kontrolleras i semesterskuldslistan.

Vid sammalöneregeln kan följande uppgifter kontrolleras:

  • Beräknas värdet på semesterdagarna på aktuell månadslön?
  • Förekommer semesterlönegrundande frånvaro?
  • Förekommer frånvaro som inte är semesterlönegrundande?
  • Beräknas eventuell rörlig lön på korrekta lönehändelser?

Vid procentregeln kan följande uppgifter kontrolleras:

  • Beräknas semestervärdet på korrekta lönehändelser?
  • Genererar semesterlönegrundande frånvaro en uppräkning till den semesterlönegrundande inkomsten?

Det finns ett stort värde i att granska semesterlöneskulden varje månad, bland annat för att vara säker på att beräkningarna är korrekta löpande under året. Dessutom underlättar det arbetet inför semesterårsskiftet!

Fördjupning i frågor om semesterlön får du i Servicepaket Lön


Vårt bästa HR-innehåll – direkt till din inkorg

Nyheter, trender och inspiration var 14:e dag. Enklare kan det inte bli.