”Det största hotet är navelskådande ledningar”

En snabb googling, tummen upp på Facebook eller den där tweeten om ”vilken gryyym kundservice ni har”. I dagens medielandskap är ett gott, eller dåligt, omdöme sällan längre än ett musklick bort. Att kommunicera rätt och utnyttja kraften i alla tillgängliga kanaler är kanske viktigare än någonsin.

     

den 15 september 2017

Med över 20 år i branschen har Karin Zingmark, kommunikationsprofil med bakgrund på bland annat Microsoft och MTG, varit med om sin beskärda del av förändringar. Något som står ut är framförallt förvandlingen från ett fåtal kommunikationskanaler till dagens mångfald av olika plattformar:

– Förr kunde vi kontrollera budskapet men med internet och sociala medier har företagen inte kontrollen längre, säger hon.

I nuläget är det väldigt enkelt för en slutkonsument att göra en snabb sökning och få fram alla alternativ. En dålig recension på fel ställe kan leda till att en potentiell affär inte blir av och att kunden istället vänder sig till konkurrenten.

Därför blir det extra viktigt för företag att göra rätt från början och förstå att kommunikation numera handlar om att bygga relationer och dialog snarare än att köpa någons åsikter.

– Digitaliseringen och det sätt vi idag tar till oss och delar information skapar transparens , vi rekommenderar företag för varandra och varnar även andra om de som inte gör rätt, säger Karin Zingmark.

Ett vanligt förekommande problem är att ledningen har hamnat långt ifrån kunden och verkligheten menar Karin Zingmark. Interna hierarkier har byggts upp genom åren och resulterat i en organisation som ofta är trögrörlig.

– Kommunikationsavdelningens roll idag handlar mycket om att föra ledning och chefer närmre verkligheten. Det finns många exempel på framgångsrika företag som har förstått detta, där VD och ledning förstår och är en del av dialogen. Det största hotet är navelskådande ledningar, säger Karin Zingmark.

   Den mångåriga erfarenheten och kunskapen av kommunikation och ledarskap har Karin även kokat ner till en bok; ”Maxa Snacket – så når du framgång genom digital kommunikation”.


– Den summerar det jag jobbat med operativt under alla år. Den handlar om hur man maximerar möjligheterna med internet och alla digitala plattformar och är även en konkret handbok riktad mot företag/organisationer som vill bli mer kommunikativa.

Under hösten 2017 träffar man Karin Zingmark m fl på Tholin & Larssons HR-träffar. Förutom att samtliga deltagare får en gratis kopia av hennes bok ”Maxa Snacket” har Karin Zingmark en bestämd uppfattning över varför man verkligen borde ta chansen att gå:

– De flesta förstår att kommunikation blir allt viktigare men vet inte hur man ska göra för att undvika fallgroparna och säkerställa att man nyttjar kraften som finns. Därför ska man gå – jag kommer att ge en tydlig bild över hur man gör.