Kommersiell textilåtervinning möjlig 2020

En ny forskningsrapport visar att materialåtervinning av textilier genom mekanisk eller kemisk återvinningsteknik kan ge betydande miljövinster.

     

den 7 december 2015

Rapporten ger en överblick över befintliga och möjliga framtida tekniker för olika typer av textilåtervinning, samtidigt som tekniska och miljömässiga utmaningar beskrivs.

Studien är ett viktigt sakunderlag för Naturvårdsverkets fortsatta arbete med regeringsuppdraget Hantering av textilier, men kan också utgöra ett viktigt underlag för andra aktörer inom textil, sorterings- och återvinningsindustrin.


Källa: Naturvårdsverket