Klämdes till döds i sopkärlstvätt

Malmö tingsrätt dömer tidigare vd:n i företaget Klottrets fiende no 1 till villkorlig dom och 80 dagsböter för vållande till annans död. Företaget ska dessutom betala 1 400 000 kr i företagsbot.

     

den 25 juni 2015

Dödsfallet inträffade när en medarbetare skulle rengöra sopkärl i en mobil kärltvätt. Den omkomne hade fått in huvudet och fastnade när tvättens automatiska jalusi stängdes. Han omkom av skadorna fyra dagar efter händelsen.

I domskälen anser tingsrätten att olyckan inte hade inträffat om företaget genomfört riskbedömningar och om det hade funnits skriftliga instruktioner för arbetet. Genom en korrekt riskbedömning hade jalusin försetts skydd som hindrat stängning om det funnits något i vägen.


Källa: Malmö tingsrätt, mål B 2516-11 (12 juni 2015)