Kläder som kan mäta stress och belastning

På KTH bedrivs forskning för att ta fram kläder med inbyggda sensorer som kan ge information om belastning och stress.

     

den 1 oktober 2015

Mätningarna kan ge viktig information som underlättar arbetet med att minska riskerna för arbetsskador.

Ett annat användningsområde är rehabilitering, till exempel för att se till att man inte anstränger skadade kroppsdelar.

Forskningen bedrivs i samarbete med Högskolan i Borås.


Källa: Prevent