Ett förslag till extra ändringsbudget presenterades idag med anledning av coronaviruset. Foto Ninni Andersson/Regeringskansliet.
Ett förslag till extra ändringsbudget presenterades idag med anledning av coronaviruset. Foto Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Karensavdraget slopas och korttidsarbete införs tidigare

Karensavdraget slopas temporärt och de utökade reglerna om korttidsarbete införs redan den 1 maj. Det är några av de åtgärder som regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har presenterat i en extra ändringsbudget.

     

den 12 mars 2020 Anna Schönfelder

Med anledning av spridningen av coronaviruset ska karensavdraget tillfälligt slopas. Istället ska staten betala ut sjukpenning för den första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är att minska smittspridningen genom att underlätta ekonomiskt för anställda att sjukskriva sig.

Beslutat är alltså en del i den ändringsbudget som regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har presenterat för att minska smittspridningen.

Enligt uttalanden från regeringen ska det slopade karensavdraget gälla direkt, alltså fr o m den 11 mars och sex veckor framåt. Om det anses nödvändigt kan beslutet förlängas. Vi på Simployer följer utvecklingen och håller dig uppdaterad med det senaste i våra Servicepaket.

Korttidsarbete vid t ex pandemi införs tidigare

Regeringen har tidigare presenterat en lagrådsremiss om att korttidsarbete ska kunna bli aktuellt i fler situationer än vad som gäller idag.

Enligt gällande regler kan avtal om korttidsarbete träffas om regeringen konstaterar att Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur. Enligt förslaget ska det även vara möjligt att införa korttidsarbete vid särskilda omvärldshändelser som t ex pandemier eller handelshinder.

Syftet med korttidsarbete är arbetsgivare ska slippa säga upp personal på grund av arbetsbrist genom att anställda istället går ner i arbetstid och lön under en period. Arbetstiden kan minskas med 20, 40 eller 60 % och lönekostnaden delas mellan tre parter; den anställde arbetsgivaren och staten.

Enligt ändringsbudgeten föreslås de nya reglerna om korttidsarbete att träda i kraft redan den 1 maj 2020 istället för den 1 augusti som gällde tidigare.

Källa
Finansdepartementet

Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!