"Skulle ett barn bli sjukt under semestern kan föräldern byta ut semesterdagar mot tillfällig föräldrapenning.", skriver Lotta Sprangers, löne- och HR-expert hos Simployer.
"Skulle ett barn bli sjukt under semestern kan föräldern byta ut semesterdagar mot tillfällig föräldrapenning.", skriver Lotta Sprangers, löne- och HR-expert hos Simployer.

Kan man sjukanmäla sig eller vabba under semestern?

Om en anställd blir sjuk under sin semester behöver inte ledigheten användas för att bli frisk! Men kom ihåg att informera era anställda vad som gäller i förväg.

     

den 6 februari 2019 Lotta Sprangers

Den anställde kan istället sjukanmäla sig och få sjuklön som vanligt med undantag för karensavdraget. Avbrott i semestern kan även göras för vård av sjukt barn om Försäkringskassan betalar ut tillfällig föräldrapenning.

Sjukanmälan och läkarintyg

Enligt semesterlagen ska en sjukanmälan göras senast den första arbetsdagen efter semesterledigheten, men arbetsgivaren kan kräva att en anmälan görs samma dag som personen insjuknar. En förutsättning för det är att den anställde kände till företagets regler om anmälan innan semesterledigheten påbörjades.

En anställd som vill avbryta sin semester på grund av sjukdom måste styrka sjukfrånvaron. Hur detta ska göras kan man som arbetsgivare bestämma, till exempel genom att den anställde visar läkarintyg från och med den första sjukdagen. Detta är dock något som den anställde måste få information om i förväg.

Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas särskilda regler för hur sjukfrånvaro i samband med semester ska styrkas.

Fördjupning i frågor föräldraledighet och lön får du i Servicepaket Lön

Vård av sjukt barn under semestern

Skulle ett barn bli sjukt under semestern kan föräldern byta ut semesterdagar mot tillfällig föräldrapenning. Det är den anställde själv som kontaktar Försäkringskassan för att ansöka om tillfällig föräldrapenning.

Arbetsgivaren måste också få information om att semesterdagar ska bytas mot avdrag för sjukt barn. Däremot kan arbetsgivaren inte kräva ett läkarintyg för det sjuka barnet.

Informera om företagets regler

Tänk på att informera personalen om vad som gäller vid sjukdom eller vård av sjuka barn under semestern! Både hur anmälan ska göras och om läkarintyg vid egen sjukdom kommer att krävas. 

 

Få svar på dina lönefrågor – prova Servicepaket Lön

Det är få saker som är så känsliga som lön. Man ska kunna hantera praktiska frågor som rör både arbetsrätt och skatterätt, och det måste bli rätt för alla inblandade parter. I Servicepaket Lön blir du uppdaterad med de senaste nyheterna och lagändringarna på området!

Prova Servicepaket Lön gratis i en vecka. Fyll i formuläret så kan du strax logga in.

Hittar du inte ditt företag? klicka här


Du kan bara prova paketet en gång.