Kameraövervakning på arbetsplatser

Kameraövervakning där personer kan identifieras räknas som behandling av personuppgifter. Den som vill kameraövervaka måste därför säkerställa att reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

     

den 12 november 2018 Victoria Ödlund

Kameraövervakning innebär alltid ett intrång i den personliga integriteten. Hur stort integritetsintrånget är beror bl a på följande: 

  • Ju större område som övervakas, desto större integritetsintrång.
  • Ju känsligare utrymme (exempelvis omklädningsrum), desto större integritetsintrång.
  • Bildinspelning ger större integritetsintrång än kameraövervakning som endast sker i realtid.

När är kameraövervakning tillåtet?

Kameraövervakning är normalt tillåtet om övervakningen är nödvändig och proportionerlig i förhållande till de problem man vill åtgärda på arbetsplatsen. Företaget måste kunna förklara varför kameraövervakningen sker och måste också kunna koppla den till en rättslig grund i dataskyddsförordningen.

Arbetsgivaren måste väga de anställdas behov av en privat sfär mot intresset av att kameraövervaka. Då bör man särskilt tänka på att en arbetsplats är ett ställe där de anställa vistas i princip dagligen och under en stor del av dagen. Arbetsgivaren bör ta reda på de anställdas uppfattning innan kameraövervakning införs.  

Annat som ska vägas in i bedömningen är om andra möjliga åtgärder kan uppfylla samma behov, exempelvis skalskydd eller inbrottslarm.

Information och hantering av materialet

Anställda måste på ett tydligt sätt informeras om kameraövervakningen genom exempelvis skyltning. Det är viktigt att komma ihåg att informationen också måste nå ut till exempelvis praktikanter och inhyrd personal.

De generella principerna enligt GDPR innebär bland annat att det inspelade bildmaterialet inte får sparas under längre tid än vad som är nödvändigt. De innebär också att så få personer som möjligt ska ha tillgång till det inspelade materialet och att det inspelade materialet endast får användas för avsett syfte. Om syftet med kameraövervakningen är exempelvis att förhindra och utreda stölder får bild­materialet inte användas för något annat ändamål.   

Även tiden och omfattningen av kameraövervakningen ska begränsas. Detta innebär att övervakningskameror bör placeras så att de uppfyller sitt syfte och inte registrerar mer än vad som behövs för det avsedda syftet.    

Kontinuerlig uppföljning

En arbetsgivare som infört kameraövervakning bör med jämna mellanrum undersöka om förutsättningarna för och behovet av kameraövervakningen har förändrats. Arbetsgivaren bör även regelbundet följa upp om kameraövervakningen ger önskad effekt.

Servicepaket Dataskydd i arbetslivet

Visste du att Tholin & Larsson har ett digitalt uppslagsverk om dataskydd i arbetslivet, där du också kan få skriftlig support från våra experter? Prova paketet gratis


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!