Julklappstider

Skattefria julgåvor till anställda får kosta högst 450 kr inklusive moms. En julgåva kan bestå i princip av vad som helst utom pengar. Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla.

     

den 25 november 2015

Många arbetsgivare lämnar julklappar till sina anställda. Sådana julgåvor kan vara skattefria om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skattefria julgåvor till anställda

Julgåvor som lämnas till hela personalen, eller till en större grupp av de anställda, är skattefria om gåvornas marknadsvärde uppgår till högst 450 kr inklusive moms per person. Arbetsgivaren får avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad. Några arbetsgivaravgifter utgår inte och den ingående momsen är avdragsgill.

Om värdet överstiger 450 kr är hela gåvan skattepliktig. Företaget får då avdrag för utgiften inklusive moms som en lönekostnad. Något avdrag för den ingående momsen medges då inte i momsredovisningen.

Arbetsgivare får ibland mängdrabatt vid inköp av julgåvor. Bedömningen av om gåvovärdet överstiger 450 kr ska då inte göras utifrån den faktiska utgiften, utan med utgångspunkt i det belopp – inklusive moms – som den anställde skulle ha fått betala om han själv hade köpt den aktuella gåvan.

Vad kan lämnas i gåva?

En skattefri julgåva kan bestå av i princip vad som helst. Under förutsättning att gränsvärdet på 450 kr inte passeras kan därför gåvor i form av t ex böcker, husgeråd, matvaror, vin eller aktier lämnas skattefritt.

Gåvor i form av pengar är däremot alltid skattepliktiga. Sådana presentkort som representerar olika varuslag eller tjänster, och som inte kan bytas mot pengar, accepteras dock som skattefria gåvor.

Enligt Skatteverket kan presentkort som ger rätt till ROT-avdrag – på samma sätt som andra presentkort på tjänster – ges som skattefri personalgåva. Att ett presentkort kan ge rätt till skattereduktion påverkar alltså inte värdet av den skattefria gåvan.

Ett skattefritt presentkort på 450 kr kan därför betala hustjänster vars marknadsvärde inklusive moms uppgår till 900 kr.

Bidrag till ideella organisationer

I en del fall väljer företagen – som ett alternativ till julgåvor till personalen – att lämna bidrag till olika ideella organisationer, t ex Röda Korset.

Sådana gåvor är inte avdragsgilla. Det spelar ingen roll att företaget skulle ha fått avdrag för utgiften om det istället hade köpt julgåvor till de anställda.

Julgåvor till kunder

Det är inte ovanligt att företag överlämnar gåvor till kunder, leverantörer och andra affärskontakter i samband med julhelgen. Sådana gåvor är normalt inte avdragsgilla.

Det är däremot möjligt att få avdrag för gåvor till kunder vid representation i samband med affärsförhandlingar. Om en affärsförhandling äger rum i anslutning till julhelgen är det därför inget som hindrar att man överlämnar en gåva i samband med förhandlingen. Avdrag medges då för varje gåva – enligt Skatteverket – med högst 180 kr exklusive moms per person.

Ett företag kan även få avdrag för reklamgåvor till kunder och leverantörer. Gåvorna bör dock utgöra produkter från företagets eget sortiment eller bestå av enklare presentartiklar med företagets namn eller logotyp.

Att det beloppsmässiga avdraget för reklamgåvor måste avgöras i varje enskilt fall har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i RÅ 2010 ref 33. I det aktuella fallet godtogs 350 kr inklusive moms per gåva.