Tid för julgåvor till personalen

Julen närmar sig, och många arbetsgivare tänker lämna julklappar till sina anställda. För att vara skattefria krävs att marknadsvärdet av gåvorna inte överstiger 450 kronor inklusive moms per person; kostar gåvorna mer är de skattepliktiga i sin helhet.

     

den 9 maj 2015

Arbetsgivaren får avdrag för både utgiften och momsen på skattefria julgåvor. Även om gåvorna skulle vara skattepliktiga är de avdragsgilla som personalkostnader, men då är inte momsen avdragsgill särskilt utan ingår som en del av den avdragsgilla personalkostnaden.

En skattefri julgåva får bestå av vad som helst utom pengar. Förutom saker, till exempel böcker, godis och alkohol kan till exempel biobiljetter, lotter och presentkort vara skattefria; allt under förutsättning att värdet alltså inte överstiger 450 kronor inklusive moms.

Särskilt om gåvor till ideella organisationer

Det är inte ovanligt att arbetsgivare eller anställda vill ersätta julgåvorna med bidrag till Rädda barnen, Cancerfonden eller någon annan ideell organisation. Här gäller då att slå fast vem av parterna som bestämmer att så ska ske.

Om arbetsgivaren bestämmer att sådana bidrag ska lämnas istället för julgåvor, till exempel med 400 kronor per anställd, får arbetsgivaren inte avdrag för utgiften. Detta kan varken ses som reklam eller marknadsföring som kan vara avdragsgill.

Är det istället de anställda som – på eget initiativ – avstår en gåva mot att arbetsgivaren skänker pengarna till den ideella organisationen jämställs bidraget med lön. Beloppet ligger då till grund för både skatteavdrag och arbetsgivaravgifter samt ska tas upp på den anställdes kontrolluppgift. Arbetsgivaren får då också avdrag för beloppet som för lön.

Det är alltså bara gåvor som arbetsgivaren lämnar direkt till de anställda som kan vara både skattefria och avdragsgilla.

Jul är jul

Tänk också på att en julgåva är skattefri endast om den lämnas i samband med julen. Det går alltså inte att ersätta den skattefria julgåvan med en gåva till exempel vid påsk eller midsommar; oavsett beloppets storlek är hela värdet av en sådan gåva både skatte- och avgiftspliktig.