Låt inte personalen jobba ihjäl sig!

Att för mycket jobb är dåligt för hälsan vet de flesta om. Men att för många arbetstimmar kan öka risken att dö i förtid med närmre 20 procent känner nog desto färre till.

     

den 12 januari 2017

Rapporten som måste bli klar, mötesanteckningarna som behöver renskrivas, eller kanske den där kunden som man hade lovat att återkomma till innan helgen. Anledningarna till varför anställda jobbar över är många och ibland kan det rentav vara nödvändigt med övertid. Men det gäller att göra det med måtta.

Studier vid Stanford University pekar nämligen på att för många timmar på jobbet kan vara väldigt skadligt för hälsan, och rentav resultera i att man dör i förtid. Studien visade att anställda som jobbar långa dagar och klockar in på exempelvis 55 timmar i veckan löper närmre 20 procents högre risk att dö tidigare jämfört med den som arbetar 40 timmar per vecka.

Andra arbetsförhållanden som också hade hög negativ inverkan på anställdas hälsa var enligt studien; skiftarbete, konflikter med familjen gällande jobbet, för höga krav på arbetsplatsen och brist på kontroll och inflytande över den egna arbetssituationen.

I och med att vi svenskar jobbar övertid i hög utsträckning så blir de långa arbetsdagarna extra alarmerande. Under 2015 arbetades det hela 4,6 miljoner timmar övertid per vecka enligt en rapport från TCO. En siffra som via en snabb beräkning landar på närmre 240 miljoner extra arbetstimmar per år för de svenska arbetstagarna. Skyhöga nivåer, som dessutom är relativt konstanta sett till de senaste åren. Detta är en av anledningarna till att ny lagstiftning gällande den psykosociala arbetsmiljön trädde i kraft under 2016.

Som arbetsgivare vill man givetvis varken att personalen ska må dåligt, vara oroliga över jobbet eller bråka om arbetsrelaterade frågor på hemmaplan. Dessutom har man att lagbundet ansvar att exempelvis jobba systematiskt med arbetsmiljön och förhålla sig till arbetstidslagens bestämmelser. Men vad kan man då göra för att förbättra klimatet på arbetsplatsen och se till att hålla övertidstimmarna under kontroll?

– Chefer bör signalera att övertidsarbete bara ska användas i undantagsfall, att det är ok att inte svara på mail sent på kvällarna och att man faktiskt får vara helt ledig på sin semester, säger Anna Schönfelder, arbetsrättsexpert på Tholin & Larsson.

Men även om man som arbetsgivare försöker att begränsa övertidsuttaget så kan det vara svårt att helt undvika övertid i samband med arbetstoppar.

– Då måste man se till att personalen verkligen får möjlighet att vila och återhämta sig, säger Anna Schönfelder.

För att skapa en i grunden hälsosam arbetsplats så är tydligt ledarskap, tydliga arbetsbeskrivningar och en god intern kommunikation även bra begrepp att ha i åtanke.

– Som arbetsgivare kan man uppmuntra de anställdas levnadsvanor i en positiv riktning genom friskvårdsbidrag eller något så enkelt som en fruktkorg till exempel, säger Anna Schönfelder.


Med Tholin & Larssons Servicepaket HR håller du dig alltid uppdaterad på vad som gäller för övertidsarbete, arbetsmiljö och mycket mer.

Klicka här och registrera dig för en gratis provmånad!


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!