Introduktionsguide

En väl genomförd introduktion på den nya arbetsplatsen skapar trivsel och en känsla av tillhörighet.

     

den 7 december 2015

Det gör att den nya medarbetaren känner sig väl mottagen och snabbare kommer in i arbetet. Detta gynnar såväl arbetsmiljön som verksamheten.

Enligt arbetsmiljöverket ska en introduktion innehålla information om den nyanställdes arbetsuppgifter, hur verktyg och maskiner fungerar, vilka arbetsmiljöregler som gäller samt vilka risker som finns och hur man skyddar sig mot dem.

Om riskerna i arbetet är allvarliga ska det dessutom finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Prevent har tagit fram en guide som ger ett utmärkt stöd i arbetet med att ta fram en anpassad introduktionsprocess.

Gå till verktyget på Prevents hemsida här