En intressant skattehöst!

Hösten är här och med den återupptas det politiska arbetet. När det gäller skattepolitiken ser hösten 2016 ovanligt intressant ut. Här är några av de viktiga händelserna som vi har framför oss på skatteområdet.

     

den 5 september 2016
  • Den 20 september presenterar regeringen statens budget för 2017. Vissa förslag som kan förväntas i budgeten har redan presenterats. Till exempel har tidigare föreslagits nollränta på skattekontot, sänkt moms för vissa enklare reparationer, sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer (s k Växa-stöd) och nya regler för representation.
  • Den 1 november ska den s k 3:12-utredningen presentera sitt förslag på förändrade regler för delägare i fåmansföretag. Dessa regler har förändrats mängder med gånger, senast i höstbudgeten 2013. Enligt direktiven ska utredningen gå igenom ett flertal centrala bestämmelser. Vad händer med skattesatsen? Vad händer med löneunderlaget?
  • Dessutom väntar vi på Finansdepartementets reviderade förslag om ny bolagsbeskattning som aviserades för snart ett och ett halvt år sedan som ett svar på Företagsskatteutredningens förslag.


Vad finns då för krafter, förutom den egna ideologiska övertygelsen, som bestämmer riktningen på skattepolitiken?

1. Skatteintäkterna

Flera utredningar har på senare år pekat på ökade kostnader för välfärd i framtiden. Även utifrån ganska försiktiga antaganden har ökade välfärdskostnader beräknats kunna öka med så mycket som 300 miljarder kronor under de närmaste decennierna. Till stor del drivs de ökade kostnaderna av den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning. Även om ökade skatteintäkter inte är den enda lösningen på ekvationen är det ingen tvekan om att staten är i behov av ökade skatteintäkter för att kunna bibehålla välfärden. Något som återspeglas i regeringens skattepolitik.

2. Den internationella skattekonkurrensen

Samtidigt talas nu också om att den internationella skattekonkurrensen tar ny fart i spåren av Brexit. Kort efter Storbritanniens folkomröstning om EU-utträde gick landets finansminister George Osborne ut och meddelade att man avsåg att sänka bolagsskatterna till 15 procent eller ännu lägre. Detta för att kompensera den brittiska ekonomins förväntade tapp till följd av EU-utträdet.

Lite hårdraget kan då omvärldens finansministrar sägas ha två alternativ. Låta skatterna vara oförändrade och se investeringar försvinna från det egna landet eller hänga på Osborne och sänka skatterna.

3. Det politiska spelet

Politiskt är det också en balansakt. Förutom att regeringspartierna sinsemellan måste komma överens om en budget som är acceptabel för de egna väljargrupperna måste man också hålla sig väl med stödpartiet V utan att reta upp den borgerliga oppositionen alltför mycket.

Dessutom kan finansministern inte heller glömma de ”gamla vanliga” kraven på ett skattesystem, dvs att det ska vara likformigt, neutralt, förutsebart och, inte minst, förenligt med EU-rätten…

Tholin & Larsson bevakar och kommenterar dessa och andra förändringar på skatteområdet. Under hösten kommer vi hålla Skatteträffar där vi kommer att förklara förändringarna och vad de kan tänkas innebära i praktiken. Vi kommer också att hålla våra populära specialkurser om Representation som sannolikt kommer få förnyad aktualitet med anledning av de föreslagna regeländringarna.


Skatteträff 20/21 – Årets uppdateringsdag inom skatt

 


Boka din plats här!