Inspektioner mot farligt damm

I dag beräknas cirka 80 000 personer i Sverige exponeras för kvartsdamm genom sitt yrke.

     

den 7 december 2015

Det framgår i en ny kunskapsöversikt från Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus.

Bergdamm uppstår till exempel vid borrning i berg vilket kan ske både utomhus, som vid vägbyggen och gruskrossar, och i mer slutna utrymmen som tunnlar och gruvor under jord. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön, finns regler om att bergborrdamm ska bekämpas.

Men inte sällan ifrågasätts riskerna med att utsättas för sådant damm av de som är verksamma inom branscherna. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats för att minska ohälsan. Cirka 500 arbetsgivare kommer att inspekteras i hela landet under november 2015 till oktober 2016.

Läs mer här